Kamera & Bild testar

Test: Datacolor spyder cube - för korrekta färger

Vitbalansering, korrekt exponering, rätt svartpunkt och ett snabbare arbetsflöde vid justering av bilder i råformat – det är några av de delar som Spyder Cube klarar av att leverera. Vi förklarar hur en så enkel kub som denna fungerar – och hur bra resultatet egentligen blir.

Det är inte alltid din kamera fångar färgerna rätt, i varje fall inte om man vill att de ska bli som det verkligen ser ut, och inte bara som kameran tror att det borde se ut.

Även om kamerorna är rätt bra att ställa in automatisk vitbalans, så finns det många gånger när du själv måste in och vitbalansera bilden i exempelvis ett råkonverteringsprogram.

Samma sak brukar gälla för att få till rätt exponering i bilden och att lågdagrar och högdagrar blir korrekta.

Vanligtvis kan man använda ett klassiskt gråkort för detta, men sedan många år tillbaka, närmare bestämt 2009, har Datacolor släppt sin Spyder Cube som sedan dess framgångsrikt balanserat många fotografers bilder. Du har antagligen hört talas om den – men hur bra fungerar det egentligen?

Mäter flera saker

Spyder Cube mäter både exponering i neutrala ytor, skillnaden mellan absolut svart och svart i dina bilder, ger möjlighet att ställa in vitbalansen, samt analysera varifrån det infallande ljuset kommer på den eller det du fotograferar.

Arbetsmetoden är enkel: det första du gör är att ställa in exponeringen rätt, eller om du låter kameran mäta automatiskt, sedan ta en bild av scenen eller modellen med Spyder Cube synlig. Viktigt här är att alla sidor syns, och eftersom kuben har ett hålrum som mäter absolut svärta ser vi till att denna syns på bilden. Efter detta tar börjar vi ta de bilder vi tänkt ta från början. Du som har arbetat med ett gråkort känner igen förfarandet.

Har vi hela tiden samma ljus under vår fotografering räcker det med den första bilden med kuben vi tagit – men om vi flyttar den vi fotograferar till ett annat ställe med annat ljus måste vi ta ytterligare en referensbild med kuben. Allt beror på ljusets karaktär.

Före och efter justering med hjälp av Spyder Cube.

I råkonverterararen

I efterarbetet i datorn finns flera olika metoder att följa, men den vi beskriver här är hur det fungerar i Adobe Camera Raw. Vi börjar med att öppna vår referensbild med kuben och undersöker kubens ytor genom att placera ut mätpunkter med mätpipetten. Här placerar jag ut #1 som absolut svärta, #2 på den svarta ytan, #3 på den mörkare vita sidan, #4 på den ljusa grå sidan, #5 på den mörka grå sidan, #6 på den ljusare vita sidan samt #7 på stålkulan.

Siffrorna vi ser visar färgens RGB-värden i den vänstra bilden och övre rutan med mätvärden. Bland annat ser vi att värdena i #4, den ljusgråa ytan, inte är samma. Detta innebär att vitbalansen inte är korrekt – det gråa är inte helt grått. Samtidigt ser vi att det absolut svarta inte är absolut svart (#1) och att de vita ytorna inte är utfrätta (#3 och #6 har lägre värden än 255 som är högsta värdet). Prov #7 är nästan utfrätt, vilket inte gör så mycket – den är mest till för att se varifrån ljuset faller in.

Genom att trycka på vitbalanseringspipetten i den ljusa grå rutan som representerar det primära ljuset modellen får på sig, så justerar vi RGB-värdena så de blir lika för denna gråa »färg«, så den bli neutral (alla tre värdena på #4 blir 208), vilket vi ser resultatet på i den högra bilden och nedre rutan med mätvärden.

Sedan kan vi justera exponeringen så att våra vita, ljusa delar ser bra ut i bilden, och sedan justera svärtan så att det absolut svarta i mätpunkt #1 närmar sig RGB-värdet noll (men behöver inte bli det), samt justera svärtan i bilden så denna blir mörkare (mätpunkt #2) utan att bli för mörk.

När vi känner oss färdiga med justeringen kan vi öppna ytterligare bilder i Camera Raw, och markera flera i listen till vänster för att synkronisera dessa. Ändringarna appliceras på alla bilder. Samma sak kan du göra i Adobe Bridge genom att kopiera och klistra in framkallningsinställningar.

Vill du få större kontroll på färger, färgbalans och vitbalans, samt analysera dina bilder ytterligare, är Spyder Cube ett bra hjälpmedel. I jämnt ljus där kameran lätt kan vitbalansera kan det kännas överflödigt, då kameran ändå hittar rätt bra vitbalans.

Den absolut största vinningen med Spyder Cube är att den är enkel att använda, samt ger mycket information om det är viktigt att hålla koll på skillnaden mellan absolut svart och lågdagrar i bilden, samt varifrån ljuset faller in, för att enkelt kunna göra justeringar.

I slutändan kan kuben –beroende på hur du fotograferar och till vad – hjälpa dig i din vitbalansering och därmed snabba upp ditt arbetsflöde.