TEKNIK

Se hur ett objektiv skapas – från linselement till färdig glugg

Hur tillverkas ett objektiv? I en 25 minuter lång video får du se hur ett objektiv skapas i en av objektivtillverkaren Sigmas fabriker.

Att skapa ett objektiv är inte lätt – det krävs ett stort precisionsjobb för att hålla alla toleranser och sätta samma alla delar till en fungerande helhet. För att uppnå de höga kraven slipas, poleras och justeras alla linselement – samtidigt som de sedan ska monterad i objektivkonstruktionen.

I detta 25-minutersklipp som du kan se här ovan, får vi följa med in i en av objektivtillverkaren Sigmas fabriker där vi får se början av processen med linsslipning, putsning, tillverkning av stålkomponenterna och montering av de olika komponenterna.

Idag är även en stor del av utvecklingen av objektiv det som sker innan den fysiska processen tar vid, nämligen planeringen av linssystemet med önskad brännvidd, ljusstyrka, storlek, vikt och hur man matematiskt kan stävja aberrationer med matematik – något som Kamera & Bild skrivit mer om när vi intervjuade Sigmas vd Kazuto Yamaki i ämnet.