Bildbehandling

Grunderna i layout: Så skapar du en snyggare fotobok

Det kvadratiska formatet kan lätt bli statiskt eftersom alla sidor är lika långa. Men en kvadratisk fotobok kan också vara något du gör helt medvetet för att signalera lugn och harmoni, vilket förstärks av detta format.
En rektangulär fotobok kan antingen göras stående eller liggande, som den här. En sådan fotobok får en tydlig riktning framåt i och med att formatet följer hur vi normalt läser en bok, från vänster till höger.
Satsytan (de grå fältet) är det område på sidan inom vilken du placerar ditt material. Utanför satsytan har du marginalerna, där du normalt inte placerar något material.
Du kan gå utanför satsytan vid de tillfällen då du väljer att ha en utfallande bild som täcker hela sidan.
Om du placerar bilderna symmetriskt på sidan innebär det att du utgår från en mittaxel, och alla bilder hamnar då centrerat på sidan. Det blir lätt lite statiskt u2013 vilket här har förstärkts av att bilderna dessutom är lika stora.
Ett asymmetriskt upplägg känns ofta mer levande, eftersom du då har monterat vissa bilder med tyngdpunkten åt vänster och andra åt höger. Här har vi även skapat kontrast på sidan genom att göra en bild mycket större än de andra.
Kontraster kan uppnås genom att du placerar en mörk bild bredvid en ljus. Här blir det även en kontrast mellan den nästan svartvita bilden och den mer färgrika.
Även om du arbetar asymmetriskt är det viktigt att hitta en balans på sidan. Det uppnås bland annat genom att bilder följer en linje, som här ovan där detta illustreras av den streckade linjen. Det kan liknas vid att hänga tvätt från en lina, där alla klädesplagg följer en rak linje upptill. Bilder som linjerar skapar struktur.
När du arbetar med layouten av din fotobok så utgå alltid från vad som ser bra ut på ett uppslag. Fokusera inte på respektive sida. Det är ju ett uppslag, med två sidor, som betraktaren ser när hon tittar i boken.
Att placera en bild strax ovanför mittpunkten gör att den hamnar i den optiska mittpunkten och sidan känns balanserad.
Att montera en bild i den exakta mittpunkten gör att vi upplever bilden vara på väg att trilla ur sidan.

Med en fotobok kan du på ett trevligt sätt visa dina bilder. Men för att de ska komma till sin rätt krävs det att du lägger lite tid på layouten. Här ger vi dig tipsen för hur du skapar ett mer professionellt utseende, som framhäver dina bilder.

I dag är det många som väljer att samla sina bilder i en fotobok, kanske efter en resa eller då du har fotograferat din bästa väns bröllop. Men för att fotoboken ska upplevas som en snygg och spännande produkt krävs det minst lika mycket eftertanke när det gäller layouten, som det gör när du fotograferar och redigerar respektive bild. En dålig layout kan ta död även på de bästa bilderna, och göra upplevelsen av boken mindre attraktiv.

Egentligen är det inte så svårt för en fotograf att skapa en genomtänkt fotobok, för du är redan van vid att komponera bilder. Och mycket av det som styr vad som gör en bild bra, går igen när det gäller layout och struktur på ett bokuppslag. Men trots det kan det vara lätt att förirra sig i layoutens alla valmöjligheter, och svårt att veta vad du som formgivare ska förhålla dig till. Därför ska vi här lista några saker som kan underlätta ditt skapande.

Första steget för att skapa en bra fotobok börjar förstås vid själva fotograferingen. För utan ett bra innehåll så blir det svårt att sätta ihop en tilltalande bok. Att försöka rädda dåliga bilder med en spännande form genomskådas snabbt av betraktaren. Då blir layouten bara kosmetika, och inte något som leder betraktaren in till bilderna. Därför är det alltid viktigt att det finns ett samspel mellan bilder och layout, och att båda bitarna har kvalité.

Välj format på fotoboken

När du väl har samlat ihop ett varierat och genomtänkt bildmaterial är det dags att börja utforma boken. Först gäller det att bestämma sig för ett format.

Ett rektangulärt sådant upplevs ofta mer levande än ett kvadratiskt där alla sidor är lika långa. Det formatet kan lätt bli statiskt. Men självklart går det även att skapa dramatik inom en kvadrat, men det kommer krävas mer av dig som formgivare att hitta bilder där motiven på något sätt tänjer på formatets likformighet. Till exempel genom att det i bildmaterialet finns något ute i hörnen – istället för centrerat mitt i bilden. Men en kvadratisk fotobok kan också vara något du gör helt medvetet för att signalera lugn och harmoni, vilket förstärks av detta format.

En rektangulär fotobok kan antingen göras liggande eller stående. Ofta är det liggande formatet tacksamt just för fotoböcker eftersom du då kan dra bilder stort över bredden. En sådan fotobok får en tydlig riktning framåt i och med att formatet följer hur vi normalt läser en bok, från vänster till höger. Det stående formatet har däremot en riktning i höjdled och upplevs även trängre eftersom du inte kan dra bilder generöst på bredden. Men här får du istället möjligheten att visa stående bilder stort, ett format som ofta känns levande och spännande – den liggande bilden däremot signalerar mer lugn och harmoni.

Så valet av bokformat styrs mycket utifrån vilket typ av grundmaterial du har, och vilken känsla du vill förmedla till betraktaren. Sedan går det ju så klart att dra upp breddarbilder stort även i en stående fotobok, men då blir du tvungen att placera bilder över bokens mitt – bunten som den kallas.

Bestäm storleken på satsytan

Nu är det dags att montera in bilderna i din fotobok. Men se först till att ha koll på hur din satsyta ser ut. Det vill säga ytan inom vilken du placerar ditt material, och som omringas av marginalerna i sidornas ytterkanter. Normalt sett i all typ av layoutarbete så placerar man inte något material utanför satsytan – i marginalen – förutom då man till exempel vill att en bild ska vara utfallande och täcka hela sidan. Och eftersom vi nu arbetar med en fotobok så kan ju det ofta bli fallet. Men om du emellanåt eller genomgående i hela boken inte har utfallande bilder så är det viktigt att marginalerna har samma mått på alla sidor. Om de skiftar så upplevs boken väldigt stökig och osammanhängande.

Har du stora marginaler får du ett luftigt intryck på sidan, medan små marginaler gör att boken känns mer kompakt.

Grundregeln är alltså att du håller dig inom satsytan, förutom vid de tillfällen när du vill att bilden ska täcka hela sidan. Tänk då på att bilden blir lite beskuren när sidan renskärs vid tryckningen. Detta moment kan diffa på någon millimeter och därför är det viktigt att du låter tre millimeter av bilden hamna utanför sidan när du monterar den. Annars kan det i värsta fall bli en liten vit sträng mellan bilden och sidans ytterkant när du får tillbaka boken från tryckning.

Symmetriskt eller asymmetriskt

När du monterar bilderna och börjar strukturera upp sidan så kan du utgå från två grundläggande arrangemang, antingen symmetriskt eller asymmetriskt. I den första varianten placerar du bilderna centrerat på sidan vilket innebär att innehållet till vänster om mitten blir en spegelbild av det till höger. Den här typen av form har en tydlig struktur – det är ordning och reda och dessutom kan upplägget kännas lite högtidligt. Men det kan också bli en ganska statisk fotobok om du skulle placera allt material på det här sättet. Helt enkelt ganska trist.

För att öka dynamiken och spänningen i layouten så rekommenderas att du monterar bilderna asymmetriskt, det vill säga att några av bilderna hamnar med tyngdvikten åt höger på sidan medan andra drar mer åt vänster. Nu börjar sidorna leva på ett helt annat sätt.

Skapa sidor med kontraster

I nästa steg gäller det att få till en kontrast på sidorna. Detta kan göras på flera olika sätt. Ett kan vara genom att tänka på bildernas storlekar. Om du skulle montera alla med exakt samma storlek så blir resultatet att fotoboken saknar kontraster. Det blir en jämntjock massa där ingen bild träder fram mer än de andra, vilket ger resultatet att betraktaren får svårt att hitta en väg in i materialet. Men om du gör någon av bilderna större än de andra så får du något som sticker ut och fångar betraktarens uppmärksamhet. Då blir det lättare att ta till sig innehållet, och även att se de mindre bilderna efter att man har fångats av den stora. Dessutom har du skapat en sida där kontrasten mellan det stora och lilla ger liv åt innehållet. Egentligen är det på samma sätt som när du fotograferar – det behövs ofta något i bildens motiv som är större än det övriga för att det ska uppstå en dynamik.

Ett annat sätt att skapa kontrast kan vara genom att bygga upp sidan utifrån innehållet i bilderna, till exempel att placera en mörk bild bredvid en ljus. Då uppstår också en kontrastrik spänning mellan bilderna.

Du kan även titta på färgerna i olika bilder och se hur de kontrasterar mot varandra, samt välja att kombinera svartvitt och färg på ett uppslag i fotoboken. Men se upp så att du inte blandar färger för mycket, det kan upplevas rörigt och få effekten att uppslaget känns mindre enhetligt. För även om vi vill skapa kontraster så vill vi också att materialet samspelar.

Strukturen i fotoboken

Ett vanligt sätt att montera in bilderna i en fotobok är att göra det i någon slags kronologisk ordning. Till exempel om du har varit på en resa så väljer du att återge dagarna i rätt ordning när du sätter samman boken. Detta är förstås ett bra sätt för att bringa ordning i materialet och underlättar även för betraktaren att hänga med i berättelsen.

Och du kan även förstärka samhörigheten mellan olika händelser genom att placera dessa bilder närmare varandra än övrigt material på sidan. De bilder som ligger nära varandra upplever betraktaren som att de hör ihop. Det beror på att människans ordningssinne gärna grupperar ihop saker, och därför tolkar två närliggande bilder som att de hör ihop.

Även bilder som liknar varandra till formen, för att de har ett grafiskt innehåll som påminner om varandra, kopplar vi samman och uppfattar dessa som att de hör ihop. Därför kan det underlätta för den som tittar i din fotobok att du placerar bilder med matchande form och färg bredvid varandra – det ger struktur åt innehållet och gör så att fotoboken känns balanserad.

Därför är det inte alltid optimalt att utgå från händelsernas kronologi när du bygger upp din fotobok, utan det kan istället fungera bättre genom att utgå från bildernas färg och form. Att presentera sin resa i kronologisk ordning är alltså inte alltid bäst för den visuella presentationen.

Tänk uppslag – inte sidor

Att hela tiden försöka skapa en balans över sidorna är viktigt. För om uppslagen upplevs spretiga så blir det också svårare för betraktaren att ta till sig bilderna – och fotoboken känns mindre professionell.

I din layout rekommenderas att du hela tiden utgår från uppslaget, och inte fokuserar på respektive sida. När vi tittar i en bok så är det ju ett uppslag vi ser – två sidor tillsammans – och därför är det viktigt att det finns en balans över hela uppslaget.

Att till exempel placera flera bilder på höger sida och ingen till vänster gör att uppslaget känns obalanserat. Vi upplever det som att bilderna tynger ner högersidan och att materialet är på väg att ramla ut från uppslaget.

Tidigare i texten nämndes att du kan utgå från en symmetrisk layout, där allt material placeras i mitten. Detta ger förstås en balanserad layout men samtidigt en ganska tråkig sådan. Konsten är bygga ett uppslag asymmetriskt och samtidigt göra det balanserat.

Tänk dig att har två vågskålar. Om du placerar en bild till höger (i den högra vågskålen) så måste du ha en bild som väger upp på vänster sida (i den vänstra vågskålen). Och hur mycket en bild tynger ner beror även på hur starka färger den har och hur stor du väljer att göra den.

En annan viktig faktor för att uppnå balans på uppslaget är att hela tiden utgå från tänkta linjer – att de olika bilderna följer en linje på uppslaget. Det är ungefär som att hänga tvätt där klädesplaggen utgår från samma linje. Sedan varierar kläderna (bilderna) förstås i storlek vilket gör att de inte linjerar nertill. Men det finns i alla fall en rak linje upptill som skapar struktur och balans.

En tänkt linje behöver inte alltid finnas upptill på uppslaget, från vilken bilderna hänger. Det kan även vara en linje nertill eller på något annat sätt. Huvudsaken är att du har någon linje som du förhåller dig till för att materialet ska upplevas balanserat. Och du behöver förstås inte få olika bilder att linjera mellan varandra i alla ändar, då blir det lätt statiskt.

Men där du har tänkt att två bilder ska linjera sinsemellan, se då till att de verkligen gör det, så att det inte glappar på några millimeter – det ser väldigt oprofessionellt ut.

Så skapar du rytm

Att skapa en fotobok är lite som att sätta ihop en film. Du måste hitta en rytm som tilltalar betraktaren, vilket uppnås genom variation och överraskningar. Om varje uppslag i din fotobok ser exakt likadant ut så kommer den som tittar i den snabbt att tröttna. Montera därför inte bilderna på exakt samma sätt över varje uppslag, utan variera upplägget.

Det kan göras genom att du varierar antalet bilder på respektive uppslag, blandar närbilder med översiktsbilder och växlar mellan olika färger och former. Betraktaren ska känna igen sig genom hela boken, men samtidigt bli stimulerad av att det händer saker som man inte riktigt har kunnat förutse.

Om du till exempel har ett antal uppslag med flera bilder monterade, så blir det en överraskning när det dyker upp en bild monterad stort över ett helt uppslag. Detta stimulerar och gör att personen som tittar i boken vill fortsätta bläddra och se vad som händer längre fram.

Men det går samtidigt inte att bygga upp en fotobok som ständigt bjuder på tvära kast. Då blir inte de ständiga variationerna några överraskningar utan snarare något monotont i sig själv. Det är alltså viktigt att du hittar en rytm där betraktaren kan se en röd tråd, samtidigt som du emellanåt helt oregelbundet behöver frångå tråden för att skapa en mer dynamisk bok.

Optiska mittpunkten

Till sist – tänk på att om du placerar en bild mitt på en sida så upplevs det som att bilden är på väg att trilla ur. Därför ska du utgå från den så kallade optiska mittpunkten som ligger strax ovanför sidans exakta mittpunkt. Placerar du en bild i den optiska mittpunkten, med mer luft under bilden än ovanför så upplever vi inte längre att bilden är på väg att trilla ut – och sidan är nu mer balanserad. Anledningen till detta beror på att vi delar upp en sida i två delar när vi läser av den. Först ser vi den övre halvan för att sedan se materialet i den nedre. Det innebär att en bild som är monterad i den exakta mitten ofta hamnar i den andra avläsningen och vi upplever bilden som att den ligger långt ner på sidan – att den är på väg att trilla ur.

Bryt mot reglerna – på rätt sätt

Det här var några grundläggande layouttips som förhoppningsvis kan vara till hjälp i ditt skapande av fotoböcker. Och kom ihåg att alla regler är till för att brytas, men då måste du först känna till dem för att kunna frångå dem på ett snyggt och professionellt sätt. Lycka till!