Fotografering

Skapa stämning – det betyder färgerna i din bild

Beroende på färgen i din bild kan du skapa olika stämningar. Till exempel symboliserar gult glädje, i alla fall i vår västerländska kultur.

Färger signalerar olika saker, vilket du kan dra nytta av i dina bildkompositioner. Här lär du dig vad färgerna står för.

Att använda färg som ett dominerande inslag i bilden kan attrahera betraktaren, och göra att din bild syns. Beroende på vilka färger du väljer skapar du olika stämningar, såsom att rött kan stå för värme och passion medan blått signalerar kyla och vemod. Vidare tolkar vi ofta svart med sorg och vitt med renhet.

Men hur många fotografer går egentligen runt och fotograferar med detta i åtanke?

Jag tror att om det sker så görs det undermedvetet eftersom vi är så vana vid att koppla ihop vissa färger med olika känslolägen. Till exempel blir det därför ganska naturligt att i en bild med en vy mot havet se en gestalt som blickar ut över det blå vattnet. Färgens inneboende vemod och melankoli passar förstås in som en känsla hos personen som tittar mot horisonten.

Blått = kyla och vemod.
Rött = värme och passion.

Komplementfärger

Inom färglära utgår man ofta från den så kallade färgcirkeln, färgsystemet där gult, rött, blått och grönt är jämnt fördelade över en cirkel med olika nyanser däremellan. Grundprincipen är att ju längre ifrån varandra som två färger ligger på cirkeln, desto mindre harmoniserar de. Men det stämmer inte fullt ut. För det finns även något som kallas för komplementfärger. Det innebär att alla färger har på direkt motsatt sida av färgcirkeln en färg som kompletterar den första. Till exempel är rött komplementfärg till grönt, och blått till gult.

Jämnt fördelade över cirkeln finns färgerna gult, rött, blått och grönt. Dessa är så kallade elementarfärger eftersom vi visuellt uppfattar dem som rena. Mellan dessa finns sedan ett stort antal nyanser när två elementarfärger blandas.

Utifrån vad olika färger signalerar kan vi konstatera att komplementfärgerna är just vad namnet antyder: komplement till varandra. När den röda färgen är energisk och drar uppmärksamhet till sig, anses dess motsatts – grönt – vara mer passiv och rofylld. Blått signalerar lugn och har som sagt ett vemod i sig, medan dess komplementfärg gult symboliserar glädje.

Mörka färger kan dessutom generellt kopplas samman med något manligt, medan ljusa färger ofta anses vara kvinnliga.

Grönt = passiv och rofylld.

Miljön har betydelse

Men hur vi uppfattar färger skiljer sig från person till person. Våra referensramar styr över upplevelsen, och inte minst spelar det kulturella arvet in. Om till exempel svart anses stå för sorg i västvärlden, symboliserar det i österländska kulturer hälsa och välstånd. Ett annat exempel är den gula färgen som i vår kultur står för något glädjefullt, medan det i öst symboliserar helighet.

Så om du medvetet komponerar dina bilder utifrån färgernas budskap, och sedan ställer ut dina verk i Tokyo – då kanske publiken tolkar symboliken annorlunda än om du hade visat bilderna i Stockholm.

Läs mer om färg och hur du kan arbeta med färgcirkeln i ditt bildskapande: ”Låt bildens färger betyda något”.