https://www.kamerabild.se/fotoskolor/fotografering/lat-bildens-farger-betyda-nagot
547053
Fotografering
sant
FotograferingPlus

Låt bildens färger betyda något

● BILDSPEL En färg i färgcirkeln har på direkt motsatt sida något som kallas för en komplementfärg. Till exempel är rött komplementfärg till grönt, och blått till gult. Även om sådana färgkombinationer kan vara skrikiga så anses de samtidigt skapa dynamik. Här ovan är ett exempel på hur en blå/grön färg kompletteras av en gul/orange. Översatt till färgcirkeln här nedan går det att hitta färgerna kring »B10G« och »Y10R« – alltså på motsatt sida av varandra. Kombinationen resulterar dessutom i att bilden består av en varm och en kall färg.

Totalbetyg

Beroende på vilka färger som din bild består av kan du signalera olika saker till betraktaren. Och vissa färgkombinationer går hem bättre än andra, eftersom de harmonierar med varandra. Men varför är det så? Vi reder ut grundläggande färglära för fotografen.

Att färger har betydelse i en bildkomposition är nog alla överens om. Men vad är det som gör att vissa färgbilder känns extra bra – där motivet växer sig starkare just tack vare färgerna? Vi ska här titta på några anledningar till varför det är så – och vi börjar i det teoretiska där ett färgsystem hjälper oss att förstå sammanhangen.

167315513313063_3190771547634096