https://www.kamerabild.se/fotoskolor/fotografering/lat-bildens-farger-betyda-nagot
547053
Fotografering
sant
FotograferingPlus

Låt bildens färger betyda något

● BILDSPEL En färg i färgcirkeln har på direkt motsatt sida något som kallas för en komplementfärg. Till exempel är rött komplementfärg till grönt, och blått till gult. Även om sådana färgkombinationer kan vara skrikiga så anses de samtidigt skapa dynamik. Här ovan är ett exempel på hur en blå/grön färg kompletteras av en gul/orange. Översatt till färgcirkeln här nedan går det att hitta färgerna kring »B10G« och »Y10R« – alltså på motsatt sida av varandra. Kombinationen resulterar dessutom i att bilden består av en varm och en kall färg.
[{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/blue-2705642_daniel_sampaio.jpg?itok=tSt7_RUm', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/blue-2705642_daniel_sampaio.jpg?itok=tSt7_RUm', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/blue-2705642_daniel_sampaio.jpg', w: 2000, h: 1333, title: 'En färg i färgcirkeln har på direkt motsatt sida något som kallas för en komplementfärg. Till exempel är rött komplementfärg till grönt, och blått till gult. Även om sådana färgkombinationer kan vara skrikiga så anses de samtidigt skapa dynamik. Här ovan är ett exempel på hur en blå/grön färg kompletteras av en gul/orange. Översatt till färgcirkeln här nedan går det att hitta färgerna kring »B10G« och »Y10R« – alltså på motsatt sida av varandra. Kombinationen resulterar dessutom i att bilden består av en varm och en kall färg. ' },{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/rgb_color_wheel_36.jpg?itok=liwZ33mh', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/rgb_color_wheel_36.jpg?itok=liwZ33mh', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/rgb_color_wheel_36.jpg', w: 1253, h: 1253, title: 'Jämnt fördelade över cirkeln finns färgerna gult, rött, blått och grönt. Dessa är så kallade elementarfärger eftersom vi visuellt uppfattar dem som rena. Mellan dessa finns sedan ett stort antal nyanser när två elementarfärger blandas. ' },{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/ncs_colour_circle.jpg?itok=me171Zh0', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/ncs_colour_circle.jpg?itok=me171Zh0', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/ncs_colour_circle.jpg', w: 1179, h: 1180, title: 'Mellan de kulörta elementarfärgerna bildas fyra kvadranter i cirkeln, fyra fjärdedelar. Om ditt fotomotiv bara består av färger från en av kvadranterna kommer de antagligen att passa bra ihop. De harmoniserar eftersom de går ton i ton. ' },{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/container-2687008_markus_distelrath.jpg?itok=XFdeqnQN', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/container-2687008_markus_distelrath.jpg?itok=XFdeqnQN', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/container-2687008_markus_distelrath.jpg', w: 2000, h: 1336, title: 'Kontrasten mellan de gula och röda containrarna i mitten av bilden är livfull eftersom färgerna återfinns i två av färgcirkelns närliggande kvadranter. Om färgerna återfinns i två motsatta kvadranter, såsom de gröna och röda containrarna, uppstår ännu starkare kontraster där färgkombinationen ofta ger ett skrikigt resultat. ' },{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/woman-1245817_pexels.jpg?itok=uISyWNSQ', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/woman-1245817_pexels.jpg?itok=uISyWNSQ', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/woman-1245817_pexels.jpg', w: 2000, h: 1360, title: 'Beroende på färgen i din bild kan du skapa olika stämningar. Till exempel symboliserar gult glädje, i alla fall i vår västerländska kultur. ' },{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/girl-1082212_free-photos.jpg?itok=rIGvr51M', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/girl-1082212_free-photos.jpg?itok=rIGvr51M', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/girl-1082212_free-photos.jpg', w: 2000, h: 1335, title: 'Blått = kyla och vemod. ' },{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/budapest-1280521_freephotocc.jpg?itok=D3goIGub', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/budapest-1280521_freephotocc.jpg?itok=D3goIGub', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/budapest-1280521_freephotocc.jpg', w: 2000, h: 1433, title: 'Rött = värme och passion. ' },{ msrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/people-2604837_stocksnap.jpg?itok=U5x3jCxw', src: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/styles/article_image/public/field/image/people-2604837_stocksnap.jpg?itok=U5x3jCxw', osrc: 'https://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/field/image/people-2604837_stocksnap.jpg', w: 2000, h: 1335, title: 'Grönt = passiv och rofylld. ' },]

Totalbetyg

Beroende på vilka färger som din bild består av kan du signalera olika saker till betraktaren. Och vissa färgkombinationer går hem bättre än andra, eftersom de harmonierar med varandra. Men varför är det så? Vi reder ut grundläggande färglära för fotografen.

Att färger har betydelse i en bildkomposition är nog alla överens om. Men vad är det som gör att vissa färgbilder känns extra bra – där motivet växer sig starkare just tack vare färgerna? Vi ska här titta på några anledningar till varför det är så – och vi börjar i det teoretiska där ett färgsystem hjälper oss att förstå sammanhangen.

167315513313063_3190771547634096