Fotografering

Skola: Är AI-genererade bilder konst?

I den åttonde delen av fotografen Mattias Sjölunds tankar kring fotografi får vi höra mer om AI-genererade bilder och hur konstnärliga de egentligen är.

Mer intensivt än på länge pågår debatten om AI-genererade bilder. Vad de står för, vad de representerar och om något genererat av en maskin kan kallas för konst?

Inledningsvis så finns de ett par kategorier av AI inom foto att ta hänsyn till. Bilder som 100 procent genererats av algoritmer och bilder där element bytts ut med hjälp av AI är två. Men vi kan även tillägga en rad program som med AI:s hjälp ger oss oanade möjligheter att exempelvis förstora eller tillföra skärpa.

Många fotografer, i synnerhet dem som lever på att ta fram kraftfulla bilder till reklamkampanjer exempelvis, har både uttryckt men har säkert även till del skäl att känna oro. I synnerhet när den beställande byrån idag med relativt enkla knapptryckningar av beskrivande text kan få drömbilden till kampanjen klar på några minuter.

Mer intensivt än på länge pågår debatten om AI-genererade bilder. Vad de står för, vad de representerar och om något genererat av en maskin kan kallas för konst?

Inledningsvis så finns de ett par kategorier av AI inom foto att ta hänsyn till. Bilder som 100 procent genererats av algoritmer och bilder där element bytts ut med hjälp av AI är två. Men vi kan även tillägga en rad program som med AI:s hjälp ger oss oanade möjligheter att exempelvis förstora eller tillföra skärpa.

Många fotografer, i synnerhet dem som lever på att ta fram kraftfulla bilder till reklamkampanjer exempelvis, har både uttryckt men har säkert även till del skäl att känna oro. I synnerhet när den beställande byrån idag med relativt enkla knapptryckningar av beskrivande text kan få drömbilden till kampanjen klar på några minuter.

Disruptiva teknologier har sedan urminnes tider helt eller till del ersatt behovet av mänsklig hand och varje gång det sker så försvinner eller förminskas behovet av vissa yrkeskategorier. Alltifrån personen bakom färdigskivat bröd till Amazon eller Spotify är exempel på detta men vi ska heller inte glömma hjulet eller när någon kom på att fästa en plog bakom oxen. Sådana är de oundvikliga och hänsynslösa konsekvenserna av de enkla lagarna om utbud och efterfrågan. Så länge som något föremål endast värderas som produkt kommer marknadskrafter att driva produktionen av denna produkt mot den mest effektiva, snabbaste och mest kostnadseffektiva produktionsmetoden helt utan hänsyn till att det drabbar enskilda. Och i sak tycker jag man ska vurma för teknologisk utveckling, åtminstone till en gräns. Se bara vad iPhone, Swish och Bank ID förenklat vardagen eller hur vi med en viss självklarhet förväntar oss att hela tiden ha tillgång till underhållning on-demand.

Kameran drev en gång i tiden målande konstnärer från realism till mer »målande« uttryck som exempelvis impressionism. Det vill säga något mindre fotolikt, ett mindre realistiskt uttryck. Med andra ord bidrog kameran till att en hel yrkeskategori fick sadla om. Men den stora frågan på det individuella planet handlar ju egentligen inte huruvida AI kommer ersätta vissa yrkesroller eller om AI producerar bättre bilder än människor, vilket säkert om det inte redan är sant kommer bli en effekt av den pågående teknologiska utvecklingen. Utan frågan är hur AI kommer utveckla fotografen likt kameran utvecklade de målande konstnärerna? Det låter ju rimligt att anta att när fotorealism blir en dussinvara genererad av algoritmer så drivs fotografen att skapa på en nivå maskinen, åtminstone idag, har svårt att briljera på. Kreativitet samt komplexa uttryck som reflekterar mänskliga sinnesstämningar är ett bland flera exempel. Du väljer ju själv vilket uttryck din bild ska ha och även om dussinprodukterna (det förväntade uttrycket från en solnedgång exempelvis) är det mest populära så blir din egen tolkning (den unika och det oväntade uttrycket från samma plats) den bild AI aldrig kommer kunna skapa för den är just unik.

Och här börjar vi även nå en slags koncensus vilken den förväntade följden av AI eventuellt blir. Om vi som massa fortsättningsvis värderar exempelvis foto som ett föremål – som en tillverkad produkt – en produkt vars tillkomst eventuellt kan reduceras till algoritmer så saknar fotot allt värde utöver det eventuellt kommersiella. För att ett manuellt framställt föremål ska anses vara mer åtråvärt än en liknande (kanske mer tekniskt överlägsen) version av samma föremål som producerats av en maskin, måste detta föremål värderas för mer än bara dess tekniska eller estetiska egenskaper. Den måste värderas för den process genom vilken den producerades. Tyvärr så värdesätter konsumenter av fotografi generellt främst fotografiets tekniska och estetiska attribut snarare än sådant som originalitet, uttryck eller konstnärens inre upplevelse. Men din inre upplevelse, din tolkning och ditt uttryck har fortsatt ett stort värde, ett egenvärde och det kan AI heller inte ersätta. Så länge du har ett behov av att utrycka dig i bild så har det i sig ett värde.

AI-genererad bild utan egenvärde eller originalitet Foto/Prompt: Calle Rosenqvist/Midjourney

Många föreställer sig säkert att AI genererade bilder kommit till genom att algoritmerna har letat igenom internet efter »komponenter« till en ny bild och på något sätt sammanställer dessa för att skapa en slutlig bild. Utöver klara brott mot upphovsrätt, där säkert upphovsmannen eller upphovskvinnan skulle känna igen sin del av bilden, så är inget längre från sanningen en denna föreställning.

I realiteten ser processen ut som följer. Systemet genomlyser flera miljoner bilder som har beskrivande text associerad med dem, och det skapar en databas bestående av »look alikes«, i huvudsak ett gäng otydliga referenser som lagras i datorns hjärna. När den gör detta för många miljoner bilder har »hjärnan« ett system som kan känna igen bilder, och delar av bilder, och relatera dem till texten som lagrats bredvid dem. Föreställ dig nu att denna superkraft är en överintelligent treåring som inte kan något om att skapa konst men som kan säga »den där kurvan ser ut som något Monet kan göra« och »den cirkeln är lite som en rondell«. När du sedan matar in en beskrivande text i AI generatorn, exempelvis en trollbindande dalgång i dimma omgärdat av höga berg, använder AI denna databas för att skapa en bild som ser ut exakt så.

Fejk eller äkta? Spelar det roll?

Å ena sida så skulle jag uppskatta att veta om fotograf X alster faktiskt är en skapelse av hen eller av någon (något) annat. Men bortsett från det så spelar det inte så stor roll då jag för egen del kommit fram till att det till slut landar i helt andra saker.

Exempelvis den kick man får när man är på rätt plats vid rätt tillfälle och allt stämmer. Känslan som etsar sig fast i själen när man tagit en bra bild samt tillfredsställelsen att vara ute i naturen. Det handlar alltså mer om det egna välmåendet och mindre om vad andra gör eller det eventuella kommersiella värdet av min bild.

Får du kickar av att klippa och klistra eller be AI ta fram din drömbild så fortsätt gärna med det men det är inte det som driver på min lust att fotografera då den delvis bottnar i andra behov som inte är kommersiellt styrda. För mig och likasinnade fotografer är AI inget som helst hot. Vi drivs istället framförallt av vår egen upplevelse, engagerade i skapandet och betraktar inte processen att skapa bilder för andra att se och beundra som det slutliga målet utan en farkost för kreativa och självuttryckande ändamål. Dessa upplevelsemässiga aspekter av konstnärligt arbete kan inte ersättas och kommer därför inte att förminskas av det faktum att maskiner nu kan producera liknande, eller till och med tekniskt sett överlägsna, bilder än de jag själv tar.

Är AI-genererade bilder konst?

Sedan kommer vi till frågan om en AI genererad bild kan betraktas som konst. Det ligger nära till hands att svar nej då konst per definition är ett eget uttryck, ett självuttryck. Men å andra sidan kan inte allt som är skapat av mänsklig hand kallas för konst. Inte ens inom kreativa genrer som måleri och foto. Och om vi blir presenterade inför 100 slumpvis valda bilder där låt oss säga 30 procent skapats av AI att bedöma efter konstnärliga kriterier såsom nyskapande och exempelvis värde utan att ha en aning om bildens bakrund, vem som skapat den, så kommer sannolikt ett par av de som bedöms inneha ett högt konstnärligt värde vara just bland de AI genererade. Och per den definitionen är även AI-generade bilder förmodligen att betrakta som konst.