Fototävling

Bildmanipulation tillåten i Sony World Photography Awards

Björn Perssons tävlingsbild i öppna kategorin, Wildlife, 2018 Sony World Photography Awards. Bilden visades på SWPA:s hemsida som en av de bästa bilderna inskickade till tävlingen mellan 11–17 december 1018. Bilden fick ingen placering.

Debatten kring Björn Perssons bilder fortsätter. Nu senast har kritiken vuxit sig än starkare efter att det kommit fram att Björn Persson tävlat i den stora internationella fototävlingen Sony World Photography Awards med vad flera menar är en manipulerad bild. Men vad säger tävlingens regler om bildmanipulation? Kamera & Bild kontaktade tävlingsarrangören för att få ett svar.

Ingen har nog lyckats undgå den massiva kritik som Björn Persson fått efter att det uppdagats att han retuscherat öronen på en elefant i en bild som han vunnit med i fototävlingenAfrica Geographic.Hela händelseförloppet skildras väl i en krönika av Johan Wessel:"Något skaver med elefantbilden – trots allt".

I vår artikel "Björn Persson: Kritiken är obefogad och orättvis” lät vi Björn Persson svara på våra frågor och berätta sin version kring den manipulerade bilden, hur han ser på uppståndelsen samt att hans bilder nu blir ifrågasatta.

Tävlat i Sony World Photography Awards

Efter den stora kritikstormen har både svenska medier och forummedlemmar på bland annat Flashback grävt vidare i Perssons bilder och deltagande i fototävlingar, bland annat i den stora internationella fototävlingen Sony World Photography Awards (SWPA), med totalt 326 997 tävlingsbilder inför tävlingen 2019som vi senast rapporterade om för två månader sedan när den avgjordes för 2019.

Kamera Bild har även upplysts om detta från flera håll, som menar att Björn Persson brutit mot regelverket i Sony World Photography Awards, med kommentarer om att tävlingens strikta regelverk inte tillåter deltagande med manipulerade bilder, samt förslag till oss att detta är något vi borde undersöka närmare.Så, vad är det för regler som gäller för bilderna man tävlar med i SWPA – både nu och under 2018 när Björn Persson deltog?

Vi har tittat närmare på vad som gäller för den "öppna klassen" som Björn Persson deltagit i, samt SWPA:s regler som helhet. Reglerna finns att läsa under fliken för regler på sidan för "Open Competition" på SWPA:s hemsida för tävlingen. Bland de många reglerna förekommer ordet "manipulering" två gånger, en gång gällande att manipulera domarna, och en andra gång i meningen där man som deltagare i tävlingen måste försäkra att:

Detta läser vi som att man inte får skada eller manipulera, till exempel tvinga fram ett beteende eller droga några djur, för att kunna ta sin bild.En annan regel som inbegriper ord som "vilseleda" och "falskt" finns också, där den tävlande försäkrar att:

Detta läser vi som att man inte får delta med bilder vars innehåll kan vilseleda eller på annat sätt vålla skada. Dessa två regeltexter som är de enda som är i närheten av beröra bildmanipulation eller fusk, gör att vi som helhet tolkar regelverket för SWPA som att det inte finns någon regel som hindrar någon från att delta med en manipulerad bild.

Men – har vi tolkat regelverket korrekt, när andra tolkat motsatsen?

World Photography Organisation svarar

För att det inte ska råda några som helst tvivel kring vår tolkning om huruvida man får tävla i SWPA med en manipulerad bild eller inte, så kontaktar Kamera Bild pressavdelningen på World Photography Organisation (WPO), den organisation som arrangerar tävlingen Sony World Photography Awards.

Vi frågar vilka regler som gällde under 2018 då Björn Persson tävlade med sin elefantbild, visad överst i denna artikel, samt vilka regler som gäller i nuvarande tävlingar, samt hur de ser på deltagenade med manipulerade bilder.Pressavdelningen bekräftar våra antaganden, och förklarar för Kamera Bild att vi har rätt gällande vår tolkning kring reglerna, både gällande de förekommande orden "vilseledande", "falskt" och "manipulering":

Svaret till Kamera Bild blir alltså att bildmanipulation är tillåten i SWPA i alla kategorier och alla klasser, såväl professionell, som öppen, student och ungdom, både tidigare och nu, men att de artigt ber att fotografer berättar hur de har manipulerat bilden när de tävlar med en sådan bild.

Möjligheten att delta med manipulerade bilder gäller enligt WPO alltså även för den dokumentära kategorin, något som Kamera Bild explicit frågar om det verkligen stämmer:

Svaret blir att: ja, precis som tidigare förklarat så gäller detta alla kategorier, inklusive den dokumentära.

Detta innebär att man är välkommen att delta med manipulerade bilder i Sony World Photography Awards oavsett vilken kategori eller klass man deltar i.Det innebär också att de bilder som visas upp i samband med tävlingen samt tävlingens vinnarbilder kan vara manipulerade – även i kategorierna natur eller dokumentär.