https://www.kamerabild.se/nyheter/alla-fotografer-tvingas-sluta-p-tv-sk-nska-dagstidningar
98780
Nyheter
Nyhet

Alla fotografer tvingas sluta på två skånska dagstidningar

Totalbetyg

Dagstidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne blir utan fotografer när ägarna måste spara. 10 fotografer tvingas sluta. Pressfotografernas klubb har beslutat att inte göra något för att stötta sina medlemmar.

Skånska Dagbladet i Malmö, Norra Skåne i Hässleholm och Laholms Tidningslås i hop till en tidning med lokala editioner för att spara pengar. Några fotografer ska inte finnas inom koncernen, men tidningsledningen kan tänka sig köpa in vissa frilanstjänster.

Genom att låta reportrarna fotografera räknar tidningsledningen med att sänka produktionskostnaden. Att låta några fotografer skriva är det inte tal om. Åtminstone en fotograf har försökt att byta tjänst till reporter men fått blank nej av tidningsledningen.

Koncernens VD Thomas Grahl säger i tidningen Journalisten att tidningen troligen inte behöver varsla någon eftersom många skrivit på ett omställningsavtal. Motsvarande 86 heltidstjänster eller 42 procent av de anställda i koncernen försvinner på detta sätt.

VD Thomas Grahl sken av att han överraskats av personalens vilja att skriva på avtalen.

- Ovanligt. Nu behöver vi sannolikt inte varsla någon, men däremot nyanställa. En bra blandning av bantning och förnyelse.

Anställda vittnar om tidningsledningen inte givit de anställda något val. Antingen skriva på med vissa förmåner eller att bli uppsagd med sämre villkor.

Att företaget driver igenom avtalen beror på att de anstäldla avsäger sig sin företrädesrätt. Då är tidningen fri att anställa nya och yngre personer.

Några fotografer inom koncernen har undrat över varför de inte fått något stöd av kamratföreningen Pressfotografernas klubb.

- Vi i PFK gör ingenting. När Expressen la ner sin bildredaktion på 90-talet så gjorde inte PFK något heller. Jag tog upp det i styrelsen och det var ingen som tyckte att det var PFK:s sak att agera, säger Lars Dareberg som är ordförande för PFK Södra.

I den mån bilder i tidningen kommer att vara tagna av yrkesfotografer ska de tas av frilansare eller bildbyråer. Journalistklubben på Skånska Dagbladet är kritiska mot att hela fotoavdelningen läggs ner.

– Vi har allvarliga invändningar mot att en kärnverksamhet läggs ut på entreprenad, säger klubbordföranden Jakob Hydén till tidningen Journalisten.