Lag & Upphovsrätt

Att publicera bilder på sina barn kan bli olagligt

Från den 1 januari 2020 kan det bli olagligt att dela bilder på sina barn utan deras medgivande, då FN:s barnkonvention blir svensk lag.

Efter årsskiftet blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär att ett barns rättigheter stärks juridiskt, vilket kan komma att påverka hur föräldrar får dela bilder av sina barn i sociala medier.

Fenomenet kallas för ”sharenting” när föräldrar lägger upp bilder på sina barn i sociala medier. Det har blivit omdiskuterat, inte minst för att bilddelandet kan väcka irritation hos barnen om de inte har gett sitt samtycke.

Men från den 1 januari 2020 kan det bli olagligt att dela bilder på sina barn utan deras medgivande, då FN:s barnkonvention blir svensk lag. Konventionen slår bland annat fast att barn har rätt till privatliv, något som kan komma att påverka hur föräldrar får sprida bilder på sina barn.

– Det kommer bli tydligare att barns rättigheter måste vägas in, även om det inte står i lagarna att man ska ta hänsyn till barnens bästa eller värna om barnens integritet. Man kommer att kunna lägga barnkonventionen ovanpå de svenska lagarna och tillämpa den direkt, på ett annat sätt än vad man kan i dag, säger Karin Sjömilla Fagerholm, jurist på Barnombudsmannen, till Aftonbladet.

”Får en praxis”

Men om barnkonventionen går att åberopa i de fall där bildpubliceringar är oönskade, går inte att avgöra i dag menar Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för svenska delen av organisationen Ecpat. Hon säger till Aftonbladet:

– Om det kommer bryta mot barnkonventionen vet vi inte förrän barnkonventionen blir lag. När den blir det kommer barnkonventionen att kunna åberopas i domstol, och vi kommer då få en praxis för vad domstolarna anser att barnkonventionen innebär och hur den ska tolkas.

Just nu pågår en utredning av hur väl de svenska lagarna stämmer överens med FN:s barnkonvention. Något som på sikt kan leda till lagförändringar.