UTSTÄLLNING

Avgångseleverna på Nordens Fotoskola ställer ut "Brytpunkt"

Värnpliktiga på Sjöstridsskolan, Marinbasen. I och med att Sverige blir fullvärdig medlem i Nato och lämnar sin alliansfrihet, befinner vi oss i en brytpunkt i tiden rent historiskt. Det är även en individuell brytpunkt för dem värnpliktiga som kommer direkt från gymnasiet och tar sin väg in i vuxenlivet på det här sättet.

Årets tema för Nordens Fotoskola, Biskops Arnös examensutställning är "Brytpunkt" – hur något upphör eller förändras.

Examenseleverna i bildjournalistik på yrkeshögskolan Nordens Fotoskola, Biskops Arnö visar nu upp sina projekt som gått under temat "Brytpunkt", något som de själva förklarar som "hur en företeelse upphör eller förändras till att bli något annat på andra sidan".

Frågor som när en kultur upphör och när en annan startar tas upp, liksom om dalahästar och lutfisk är det svenskaste vi har:

Brytpunkten finns i och med att Marcus vinkar av familjen en sista gång innan han beger sig till startplattan 39A för att uppleva sin livs första resa ut till rymden. Vistelsen har varit känslomässigt överväldigande och gett Marcus ett helt nytt perspektiv på jorden.
Även om vattennivån delvis stabiliserats, efter omfattande infrastrukturprojekt i början av 2000-talet, så är den nya norra Aralsjön mycket fragil. Staden Aralsk visar vad som händer med samhället när vi går över gränsen för hur långt jorden kan exploateras och är en lärdom i hur vi inte naivt kan tro att vad vi gör mot naturen alltid kan återställas.Invånarna runt sjön lever trots detta vidare i sitt eviga gränsland, men förutom de gamla kranarna i hamnen och de vitblåa husväggarna finns det inte mycket som indikerar att Aralsk en gång skulle varit en bördig medelhavsmiljö. Istället trampar kamelerna och hästarna i lagret av snäckskal på den gamla sjöbotten och godstågen rullar förbi genom staden utan att stanna.

"Vi får möta två ungdomar som möter vuxenlivet genom värnplikten. Mellanförskapet i att vara adopterad innan och efter man funnit sina rötter. Är svamparna framtiden? Upptäckter skapar hållbara möjligheter inom exempelvis matproduktion och byggindustrin. Vi får även ta del av vem astronauten Marcus Wandt är bakom kulisserna när pressen inte ser."

 

Brytpunkten mellan två kulturer. Om viljan att knyta an till sin historia en tidigare generation brutit med.
Carolin Vestman har valt att skaffa barn på egen hand via insemination. I mitt projekt följde jag henne de sista dagarna som gravid, på förlossningen och de första veckorna som nybliven mamma. Det blir en tydlig brytpunkt i hur man går från att vara till att inte vara förälder.

Utställningen öppnar den 27 april på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, klockan 12-16 och pågår till och med den 12 maj. I samband med utställningen och dess öppnande är det även release för utställningskatalogen som delas ut utan kostnad på vernissaget.