Lag & Upphovsrätt

Barns skydd mot föräldrars bilder ”bör utredas”

”Nu växer den generation upp vars barndom dokumenteras steg för steg”, säger juristen Adina Schildt Gillion.

När ett barn hamnar på bild i föräldrarnas sociala medieflöden, kan det vara integritetskränkande för barnet. Nu uppmanas regeringen att utreda barnens juridiska skydd ifråga om dessa bildpubliceringar.

Det kallas ”sharenting” när föräldrar delar bilder på sina barn i sociala medier. De roliga ögonblicken förmedlas till omvärlden, men frågan är om de alltid är så roliga – sett ur barnets perspektiv? Kanske är vissa situationer till och med att anse som olaga integritetsintrång?

– Sharenting är ett högaktuellt ämne. Nu växer den generation upp vars barndom dokumenteras steg för steg. Har vi i Sverige idag ett tillräckligt skydd för dessa barns personliga integritet? Sharenting är inte bara viktigt att diskutera då det aktualiserar fundamentala frågor såsom rätten till yttrandefrihet, skyddet för den personliga integriteten och rätten till privatliv, utan även för att det handlar om den särskilt utsatta gruppen barn, säger juristen Adina Schildt Gillion.

Hon har skrivit rapporten ”Juridiken bakom sharenting” som ligger till grund för att Institutet för juridik och internet (IJI) och Statens medieråd nu uppmanar regeringen att utreda ett barns juridiska skydd gentemot sina föräldrar – ifråga om bildpubliceringar i sociala medier. IJI och Statens medieråd vill även att regeringen ska utreda om ett barn till en influerare kan anses utföra ett arbete när barnet poserar på bild i förälderns mediekanal.

”På regeringsnivå bör man utreda”

Adina Schildt Gillion betonar för SVT att de flesta föräldrar inte vill sina barn illa men att fler riktlinjer skulle underlätta.

– På regeringsnivå bör man utreda om barn har ett tillräckligt gott skydd för sin integritet, säger hon.

Kamera Bild har tidigare skrivit om ”sharenting”, och att ett barns juridiska skydd stärktes från den 1 januari 2020 då FN:s barnkonvention blev svensk lag. Konventionen slår bland annat fast att barn har rätt till privatliv, något som påverkar hur föräldrar får sprida bilder på sina barn. Sedan 2018 finns även olaga integritetsintrång inskrivet i brottsbalken.