Lag & Upphovsrätt

Bildtvisten mellan Skyttedal och DN – vidare till hovrätten

Både Sara Skyttedal och Dagens Nyheter har överklagat domen angående tidningens publicering av Skyttedals Facebook-bilder. Nu prövas tingsrättens dom i Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt.

När domen i tingsrätten föll såg KD-politikern Sara Skyttedal den som en seger, men valde efter påtryckningar från SFF att överklaga. Även Dagens Nyheter, som delvis fick rätt att publicera Skyttedals Facebookbilder, har överklagat domen.

Nu meddelar hovrätten att de kommer att pröva tingsrättens dom.

Tar ställning till vad som är en dagshändelse

Sara Skyttedals ombud jur. kand. Staffan Teste kommenterar beslutet med att Patent- och marknadsöverdomstolen nu kommer att ta ställning till:

•Om bilder av en varningsskylt för minfält eller av en kaktus kan anses vara en dagshändelse.

•Om DN:s elektroniska sociala medier kan anses vara tidning eller tidskrift.

•Om det inte för intrång i namnfråga skall utgå skadestånd.

•Om privat Facebooksida kan anses vara offentliggjord.

Både Sara Skyttedal och DN tycker det är viktigt att fallet prövas i högre rätt, eftersom att domen är av vikt för hur lagen om upphovsrätt ska tillämpas.