Drönarfrågan inte löst – branschen fortsätter lobba för lagändring

SFF och BLF vill återigen försöka få upp frågan om spridningstillstånd på agendan, med en ny bildkampanj.
SFF och BLF vill återigen försöka få upp frågan om spridningstillstånd på agendan, med en ny bildkampanj.

Det politiska intresset är svalt kring att ändra lagen om spridningstillstånd, trots idoga påtryckningar från bland annat SFF och BLF. Samtidigt växer högen av ansökningar hos Lantmäteriet och fotografer är frustrerade.

Med en bildkampanj i sociala medier och på olika sajter visar Svenska fotografers förbund och BLF Fotograferna det orimliga i att behöva söka tillstånd för drönarbilder som visar horisonten, det som går under lagen om spridningstillstånd. I bildkampanjen har SFF och BLF dels fotograferat landskapsvyer med drönare i luften och dels med kamera stående på marken. Två bilder har sedan satts samman för att bilda ett sömlöst utsnitt, men där ena halvan är laglig att publicera medan den andra inte är det – om man inte först har sökt tillstånd.

”Ett folkvalt fiasko” skriver BLF Fotograferna om situationen kring spridningstillstånd.
”Ett folkvalt fiasko” skriver BLF Fotograferna om situationen kring spridningstillstånd.

Fotografer är frustrerade

”Ser du vilken bild som är tagen med drönare och vilken som är tagen från marken? Det gör inte vi!” står det skrivet på diptyken. Syftet från SFF och BLF är att återigen försöka få upp frågan om spridningstillstånd på agendan. Fotografer är frustrerade över att behöva vänta i flera månader på att Lantmäteriet ska godkänna deras drönarbilder, vilket ofta leder till ett inkomstbortfall för dem. En del väljer helt sonika att strunta i lagen. Men politikerna verkar inte vara villiga att göra några förändringar.

Förutom SFF och BLF står även Svenska Flygsportförbundet och Transportföretagen bakom kampanjen.
Förutom SFF och BLF står även Svenska Flygsportförbundet och Transportföretagen bakom kampanjen.

”Ett folkvalt fiasko” skriver BLF om detta. SFF konstaterar att ”försvarsminister Pål Jonson (M) ser inget skäl att se över lagen kring spridningstillstånd för drönarbilder”. Men branschorganisationerna fortsätter sin kampanj, med siktet inställt på att försöka få ned handläggningstiderna och att förändra lagen.

Förutom SFF och BLF står även Svenska Flygsportförbundet och Transportföretagen bakom kampanjen.