Lag & Upphovsrätt

SFF och BLF: ”Din semesterbild kan vara en brottslig handling”

Lagen om spridningstillstånd i Sverige kräver att du söker tillstånd för att få sprida flygfotograferat material som föreställer terräng. Därför kan din semesterbild fotograferad genom ett flygplansfönster vara en brottslig handling.

”Vi ställer oss frågande till om kravet på spridningstillstånd är ett rimligt och effektivt sätt att försvara rikets säkerhet”, skriver Svenska fotografers förbund och BLF Fotograferna på DN Debatt. Att flygbilder ska granskas av Lantmäteriet anser de får absurda konsekvenser och menar att lagen måste ändras.

Nu har flera aktörer gått samman och skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter där lagen om spridningstillstånd kritiseras. Den lag som kräver att du söker tillstånd för att få sprida flygfotograferat material som föreställer terräng. Det är bland annat Paulina Holmgren, ordförande för Svenska fotografers förbund och Putte Salminen, ordförande för BLF Fotograferna som står bakom texten.

”Många flygpassagerare med mobilkameror begår brott utan att veta om det”, skriver de bland annat och syftar på bilder som tas genom flygplansfönstret och där man kan se terrängen nedanför.

Just detta kanske inte är den största anledningen till att företrädarna för professionella fotografer har skrivit debattartikeln, utan det faktum att lagen är problematisk för att fotografer ska kunna utföra sina uppdrag. I dag har drönaren blivit ett vanligt verktyg för många, men väntetiden hos Lantmäteriet för att få sina drönarbilder godkända är just nu uppe i 58 arbetsdagar – hela tre månader.

”Mörkertalet är enormt”

Enligt SFF och BLF Fotograferna är det många som inte ens bryr sig om att söka tillstånd:

”Kännedomen om lagen och tilltron till den är låg, vilket gör att mörkertalet är enormt. Via kommersiella satellitfototjänster kan vi nu se det mesta av Sveriges markyta i detalj. Det gör lagen om spridningstillstånd svår att motivera”, skriver de och fortsätter med:

”Lagen innebär stora näringsmässiga hinder för fotografbranschen. De laglydiga får se jobben gå till andra aktörer, både amatörer och proffs, som bortser från lagen. Alternativt hamnar jobben i något av våra grannländer där inte krav på spridningstillstånd finns.”

Framför kritiken i riksdagen

Debattartikeln har SFF och BLF Fotograferna skrivit tillsammans med företrädare för flygbranschen, flygsporten, mäklare och medieaktörer. Och den 15 februari kommer de att lyfta problematiken under ett seminarium i riksdagen.

Texten på DN Debatt avslutar de med:

”Hanteringen av lagen behöver ses över här och nu. Lantmäteriet har bett om 30 miljoner kronor för att upprätthålla lagen och få ner handläggningstiden. Men att se över hanteringen räcker inte. Vi ställer oss frågande till om kravet på spridningstillstånd är ett rimligt och effektivt sätt att försvara rikets säkerhet.

Lagen behöver förändras med tanke på de stora samhällsekonomiska konsekvenserna och för att inte fortsätta göra vanliga, glada flygresenärer till brottslingar.”