Lag & Upphovsrätt

Ekeroth får rätt – SVT döms att betala för ”järnrörsfilmen”

Sveriges Television hade inte rätt att visa den så kallade ”järnrörsfilmen”. Publiceringen var ett intrång i den tidigare SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroths upphovsrätt, slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast i en dom. SVT döms till att betala ersättning och rättegångskostnaderna på 190 000 kronor.

2010 spelade SD-politikern Kent Ekeroth in en händelse med sin mobil, som senare kom att gå under namnet ”järnrörsfilmen”. I den syns två av hans partikamrater vandra längs Kungsgatan i Stockholm och förolämpa personer med rasistiska och sexistiska glåpord. De beväpnade sig även med järnrör.

Expressen var först med att rapportera om mobilfilmen, som även publicerades i flera andra medier.

Kent Ekeroth har sedan dess stämt ett antal publicister, för att de har använt klipp ur filmen. Bland annat SVT, som sedan 2015 har haft en upphovsrättstvist om filmen.

Nu slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast att användningen var otillåten och SVT döms att betala ersättning till Ekeroth. Även rättegångskostnaderna på 190000 kronor. SVT:s användning ska enligt domen ha varit ett intrång i Kent Ekeroths upphovsrätt. SVT ska även ha kränkt hans ideella rätt då de inte har namngett honom som fotograf.

SVT har hänvisat till att återgivningen av mobilfilmen bör omfattas av de inskränkningar i upphovsrättslagen som finns i samband med nyhetsrapportering. Men Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att den inskränkningen inte är aktuell i det här fallet. De skriver i ett pressmeddelande: ”De delar av mobilfilmen som SVT använde hade inte tidigare lovligen tillgängliggjorts för allmänheten”.

”Jag är väldigt bekymrad”

Kent Ekeroths juridiska ombud, Staffan Teste, framhåller vikten av skydda upphovsmännens alster.

– Det är viktigt att Patent- och marknadsdomstolen slår fast att det är fel att utnyttja upphovsmännens alster när inte tillstånd finns. I dessa internettider är det väsentligt att upphovsmännens skapelser inte utnyttjas utan ersättning, skriver Staffan Teste i ett pressmeddelande.

SVT Nyheters divisionschef Anne Lagercrantz hade velat se ett annat utslag.

– Jag är väldigt bekymrad. Patent- och marknadsöverdomstolen sätter egendomsrätten framför yttrandefriheten och det tycker jag i det här fallet är fel. I det här läget var bilderna så viktiga för nyhetsförmedlingen, för att publiken skulle kunna skapa en egen bild av vad som hände, säger Anne Lagercrantz till SVT.

SVT meddelar även att de kommer överklaga domen till Högsta domstolen, då Patent- och marknadsöverdomstolen har lämnat ett tillstånd till överklagande.