Bransch

Enklare att reklamera fel på kameror, mobiler & tjänster

Den 1 maj 2022 trädde en ny uppdaterad version av konsumentköplagen i kraft – som ger dig som konsument ett bättre läge att reklamera fel på produkter.

En hel del har hänt med utvecklingen av de tekniska prylar som vi som konsument köper, så som kameror, datorer, mobiltelefoner och andra saker jämfört med 1990, året då konsumentköplagen vi vant oss vid sattes i kraft och använts hela tiden fram till sista april 2022.

Den nya versionen av konsumentköplagen som trädde i kraft 1 maj tar upp en hel rad med fördelar för dig som konsument, denna gång både när det gäller fysiska prylar och digitala tjänster och varor.

Förlängd omvänd bevisbörda

Ett exempel på en större förändring med den nya lagen har med reklamation att göra. Tidigare har fel och problem som uppkommer hos en vara setts som ursprungliga om de uppkommit inom sex månader från köpet, medan ursprunget på fel som uppkommer efter sex månader ska bevisas av köparen, och då att felen berott på säljaren.

Denna "omvända bevisbörda" förlängs nu till två år, där alltså bevisbördan ligger hos säljaren att felet orsakats av köparen, under två års tid jämfört med tidigare sex månader.

Som exempel kan nämnas att en kamera eller mobiltelefon som slutar fungera efter ett och ett halvt år efter ditt köp, innebär att det är säljaren som måste bevisa att felet inte är ursprungligt.

Möjligheten att reklamera en vara är fortsatt tre år med bevisbörja från köparen under det tredje året.

Uppdateringskrav digitala tjänster

Nytt är också attenskilt tillhandahållande av digitalt innehåll eller digital tjänst får en omvänd bevisbörda under ett år. Detta innbär att man får möjlighet att reklamera programvara eller streamingtjänster på ett nytt vis än tidigare.

Som exempel kan de långa och oläsliga avtal som presenterats digitalt innan en tjänst startas, där företagen friskriver sig från det mesta – något som nu alltså inte längre blir möjligt.

En annan del i den nya konsumentköplagen är kraven på att säljaren måste erbjuda uppdateringar som är nödvändiga för att en vara eller tjänst ska stämma överens med det ursprungliga avtalet. Som exempel kan datorer och mobiltelefoner nämnas, med skyldigheter till säkerhetsuppdateringar.

Den uppdaterade konsumentköplagen tas i kraft 1 maj 2022 och omfattar handel från och med samma datum. Organisationen Sveriges konsumenter tror att den nya lagen leder till att fler konsumenter får rätt i tvister, samtidigt som incitamenten för att ta fram varor med högre kvalitet ökar hos tillverkarna.