Lag & Upphovsrätt

Förbjöds ta bilder – anmäler polisen till JO

Så här kan en skylt se ut som markerar att ett område är ett skyddsobjekt – men ingen text eller överstruken kamera finns som påvisar fotograferingsförbud – vilket krävs för att förbjuda fotografering vid skyddsobjekt.

Aftonbladet-fotografen Anders Deros förbjöds fotografera en avvisning av flyktingar på Landvetters flygplats utanför Göteborg, trots att inget fotoförbud rådde vid skyddsobjektet. Aftonbladet väljer att anmäla polisen till Justitieombudsmannen, JO.

När Anders Deros var på plats på Landvetters flygplats den 28 mars för att fotografera en avvisning av flyktingar för Aftonbladets räkning, hindrades han av polis. Anders Deros hade åkt upp i ett parkeringsgarage för att fotografera händelsen. Efter ett tag såg han hur en polis från en civil polisbil fotograferade honom, och sedan kom upp till honom för att vilja se bilderna i hans kamera.

Anders Deros vägrade visa bilderna och frågade om lagstöd för ingripandet, varvid polismännen menade att det råder fotograferingsförbud på Landvetters flygplats eftersom detta är ett skyddsobjekt.

Så här kan en förbudsskylt mot fotografering av skyddsobjekt se ut. Notera den överkryssade kamerasymbolen uppe till höger på skylten.

Anders Deros invände mot detta då flygplatsen endast är ett skyddsobjekt utan fotograferingsförbud. Polismännen släppte kravet att se bilderna men stod fast vid fotoförbudet och förbjöd Anders Daros att ta fler bilder på platsen.

Dagen efter bekräftade Länsstyrelsen till Anders Daros att inget fotograferingsförbud finns på den aktuella platsen. På skyddsobjektskylten fanns ingen text eller bild som påvisade fotoförbud.

– Det ärviktigt att markera när polisen hindrar oss i vår yrkesutövning. Jag ser fram emot Justitieombudsmannens prövning av ärendet, säger Sofia Olsson Olsén, Aftonbladets Publisher.

Aftonbladet har även lämnat in en polisanmälan om tjänstefel från polisens sida.

Kamera Bild har tidigare skrivit om Lars Epstein som fick sin kamera genomsökt av polis. I det fallet lade JK ned misstankarna om brott mot poliserna.

Ställ dina egna frågor om lag och rätt för fotografen. Juristen Thomas Riesler från SFF svarar på dem i magasinet Kamera & Bild.

Fotografering tillåten på allmän plats

Att fotografera på allmän plats innebär i dag ofta att du möter privatpersoner som påstår att det är fotoförbud. Men det stämmer sällan. Du har rätt att fotografera vad och vem som helst på allmän plats så länge det inte råder fotoförbud enligt lagen, något som du kan läsa om i artikeln"Fyra områden med fotoförbud – annars fritt fram".

Detta skriver juristen på Svenska Fotografers Förbund (SFF),Thomas Riesler,som menar att fotografering nästan alltid är tillåten på stan.

Thomas Riesler svarar även på Kamera Bilds läsarfrågor om lag och rätt för fotografer, ochdu kan ställa din fråga till honom här.