Lag & Upphovsrätt

Förslag i Danmark: Retuscherade kroppsbilder ska märkas

Reklam som har retuscherats ska ha en märkning, det föreslås nu även i Danmark. I Norge och i Frankrike finns redan sådana lagar.

Även Danmark kan komma att införa en lag som kräver märkning av retuscherade kroppsbilder i reklam. Norge har redan en sådan lag, men Sveriges riksdag avslog en liknande motion i våras.

Förstorade läppar, smalare midja eller andra kroppsförändringar som har åstadkommits genom bildredigering, kan inte längre publiceras i norsk reklam utan en märkning. Det beslutade Stortinget för ett år sedan, vilket Kamera Bild rapporterade om. Anledningen till att lagen infördes var för att motverka utseendehets, på bland annat sociala medier. Lagen tog främst sikte på norska influerare.

Nu har ett närbesläktat lagförslag dykt upp i Danmark, där den danska arbetsmarknadsministern Simon Kollerup (S) har lagt fram en motion om att reklam som har retuscherats ska ha en märkning. Det skriver flera medier, bland annat Resumé. Märkningen i Danmark skulle i så fall gälla i alla medier, även sociala. Och på samma sätt som i Norge innebär lagförslaget att influerare som gör reklam måste märka sina bilder.

Kroppsförändringar som har åstadkommits genom bildredigering, kan inte längre publiceras i norsk reklam utan en märkning. Det rapporterade Kamera & Bild om för ett år sedan.

”Sverige blir Skandinaviens svarta får”

Flera skribenter i Sverige har kommenterat det danska lagförslaget. Bland annat Edit Zimmerman på Folkbladet som skriver att ”lagförslaget hjälper oss att se att influerare inte är helt olika dig och mig, det visar att det nutida kroppsidealet är ouppnåeligt även för dem”. Hon berör också Sveriges inställning till en liknande lag: ”Sverige blir i det här fallet Skandinaviens svarta får då Sveriges riksdag i våras avslog en motion med en sådan märkning.”

Så är det, men samtidigt tror Åsa Eriksson (S) att ett motsvarande förslag kan komma att läggas fram igen i Sverige. I en intervju med Ekot säger hon att det finns ett behov av liknande regler även här.

Saga Cavallin på Dagens Nyheter är däremot kritisk mot en retuscheringslag. Hon skriver: ”Lagförslaget går att se som ännu ett led i trenden att innehållsmärka fiktion som just fiktion.” Hon skriver också: ”Det är inte reklamare som uppfunnit idén om smalhet, rövform eller hudkvalitet – reklamen är blott en reproduktion av samhällets ’a priori’ förekommande värderingar.”

Finns i Frankrike och i Norge

Sedan 2017 finns en liknande lag i Frankrike, där det måste framgå när kommersiella bilder har retuscherats så att en modells kroppsform har förändrats. I Norge infördes det alltså ifjol, där det även tidigare tagits steg för att motverka kroppshets. 2018 beslutade Oslo kommun om att förbjuda retuscherade modellbilder på kommunens reklamytor. Då fanns redan ett liknande förbud i Trondheim.