https://www.kamerabild.se/nyheter/foto/fotografer/mittuniversitetets-master-i-bildjournalistik-far-nytt-liv
546080
Fotografer
Fotografer

Mittuniversitetets master i bildjournalistik får nytt liv

Mittuniversitetet i Sundsvall planerar för att starta ett nytt masterprogram i bildjournalistik, i samarbete med Norge och Danmark.

Totalbetyg

Sundsvalls masterutbildning i bildjournalistik har inte tagit in några studenter sedan 2016. Men nu ser den ut att startas på nytt, i ett skandinaviskt samarbete. ”Planen är att studierna ska genomföras på campus i Århus, Sundsvall och Oslo”, säger Terje Lindblom, projektkoordinator.

Terje Lindblom.
Foto: Per Larsson

Mittuniversitetet i Sundsvall startade 2002 ett kandidatprogram i bildjournalistik, tio år senare även ett internationellt masterprogram i ämnet. Men Sveriges enda högskoleutbildning i bildjournalistik har under de senaste åren inte tagit in några nya studenter. Kandidaten hade sitt senaste intag 2015 och mastern 2016.

De som nu visar sina examensarbeten på CFF i Stockholm, ser därför ut att bli de sista som examineras – i alla fall från kandidatprogrammet. För mastern får nytt liv, i ett samarbete med Danmark och Norge. 

– Vi har beviljats finansiering från Nordiska ministerrådets utbildningsprogram Nordplus för att utveckla detta unika masterprogram tillsammans med de bildjournalistiska utbildningarna vid Universitetet i Oslo och Danmarks Medie- och journalistikskola i Århus, säger Terje Lindblom, ämnesansvarig för bildjournalistik vid Mittuniversitetet och samordnare för projektet.

Studier även i Oslo och Århus

Till hösten inleds samarbetet för att utveckla det nya programmet, där de tvååriga studierna ska ske i alla tre länder.

– Ja, planen är att studierna ska genomföras på campus i Århus, Sundsvall och Oslo, vilket ger studenter stora möjligheter att utveckla sin professionella stil, samtidigt som de kommer handledas av flera erfarna internationella lärare, berättar Terje Lindblom.

Han framhåller även att den nya mastern ska fånga upp yrkesverksammas efterfrågan på mer kunskap inom bildområdet, när medielandskapet förändras. 

– Den gemensamma mastern har både teoretiska och praktiska kurser för att ge studenterna redskap för att förstå och reflektera över den moderna mediebranschen samt kring deras yrkesroll som bildjournalister, säger Terje Lindblom.

När det blir möjligt att söka till den nya mastern är ännu oklart, men troligen först inför hösten år 2020.

 

167315513313063_1916264165084847