Lag & Upphovsrätt

Fyra områden med fotoförbud – annars fritt fram

Sommar och sol innebär mycket fotografering. Men vad händer när någon säger ”här får du inte fota”. Lär dig det snabba svaret av SFF:s jurist Thomas Riesler.

Att fotografera på allmän plats innebär i dag ofta att du möter privatpersoner som påstår att det är fotoförbud. Men det stämmer sällan. Du har rätt att fotografera vad och vem som helst på allmän plats så länge det inte råder fotoförbud enligt lagen. Detta skriver juristen på Svenska Fotografers Förbund (SFF), Thomas Riesler, som menar att fotografering nästan alltid är tillåten på stan.

Här är det fotoförbud

Det finns bara fyra områden som berörs av fotoförbud:

1. I domstolar är det förbjudet att fotografera. (Rättegångsbalken 5 kapitel § 9)

Skylt med fotoförbud av skyddsobjekt, enligt skyddslagen (2010:305), Länsstyrelsen.
Skylt med fotoförbud av skyddsobjekt, enligt skyddslagen (2010:305), Länsstyrelsen.

2. Skyddsobjekt med ett förbud mot attgöra avbildningar, till exempel en militär anläggning, statsministerbostaden, Haga Slott med flera. Förbudsskylten har då en överkryssad kamera som indikerar fotoförbudet. (Skyddslag 2010: 305 7 § och 32 §)

3. Kränkande fotografering. Du får inte i hemlighet och utan tillstånd fotografera någon som befinner sig i ett utrymme av privat karaktär såsom omklädningsrum, toalett eller liknande utrymme. Se artikeln Kränkande fotografering – så undviker du att bli en kriminell fotograf (Brottsbalken 4 kap. 6a §)

4. Fotografering på privat mark eller mark där någon innehar bestämmanderätt och utfärdat fotoförbud. Till exempel en privat park, musikfestival, shoppinggalleria, biograf etcetera.

Men i övrigt är fotografering alltid tillåten, poängterar Thomas Riesler. Människor på allmän plats har inte rätt att förbjuda dig att ta bilder.