Lag & Upphovsrätt

Getty Images stoppar bilder av retuscherade modeller

Som en följd av den nya franska lagen kommer nu Getty Images från den 1 oktober att ändra sina krav för inlämnade bilder av modeller.

När modeller retuscheras så att de får en förändrad kroppsform i kommersiella bilder, måste detta ingrepp avslöjas. Det enligt en ny lag från 1 oktober i Frankrike. Som en följd av lagen ställer nu Getty Images nya krav på sina bildleverantörer.

I maj 2017 antog Frankrike den nya lagen ”photographie retouchée” som börjar gälla från den 1 oktober. Enligt lagen måste det framgå när kommersiella bilder har retuscherats så att en modells kroppsform har förändrats – för att till exempel se smalare ut. I Frankrike finns det även ett krav på att modeller vartannat år ska genomgå en medicinsk undersökning, där de fastställs om de har tillräckligt bra hälsa för att arbeta. Det är då framför allt modellernas BMI (body mass index) som undersöks.

– Att utsätta ungdomar för orealistiska bilder av kroppar leder till en känsla av dåligt självförtroende som kan påverka hälsorelaterat beteende, har den franske hälsoministern Marisol Touraine tidigare sagt i ett uttalande.

Okej att retuschera hud

Som en följd av den nya franska lagen kommer nu Getty Images från den 1 oktober att ändra sina krav för inlämnade bilder när det handlar om ”creative stills”.

”Vi kräver att du inte skickar in något kreativt innehåll som visar modeller vars kroppsformer har retuscherats för att få dem att se smalare eller större ut”, skriver Getty Images i ett brev till sina bildleverantörer.

De betonar även att det fortfarande är tillåtet att ändra hårfärg, näsform samt att retuschera hud. ”Det ligger utanför denna nya lags räckvidd och är därför fortfarande godtagbart”, förklarar Getty Images.