Lag & Upphovsrätt

Googlesökningar kan bli utan bilder

Resultatet av sökning på google – utan bilder.

Google har gjort experiment för att se hur deras sökningar skulle påverkas av det så kallade upphovsrättsdirektivet. Resultatet blev nyhetssökningar helt utan bilder.

Upphovsrättsdirektivet har två delar som påverkar företag som Google och Facebook, artikel 11 och artikel 13. Artikel 11 innebär att företagen som länkar till upphovsrättsskyddat material på ett sätt som gör att materialet syns hos företagets sida måste betala en licensavgift till den sida som äger det upphovsrättsskyddade materialet.

Artikel 13 innebär att om man väljer att inte betalar licensen som avses i artikel 11 så måste man ha en automatiserad mjukvara som kan sålla bort upphovsrättsskyddat material och förhindrar att det visas.

Utifrån dessa två punker har Google gjort några experiment för att se hur deras nyhetssökningar skulle kunna se ut om direktivet träder i kraft. Resultatet innebär att de inte visar några bilder utan enbart en länk till sidor som innehåller upphovsrättsskyddat material.

Tanken med upphovsrättsdirektivet är att det ska se till att exempelvis upphovsrättsinnehavare ska få mer betalt för sitt material som sprids via sajter som Google och Facebook. Ett liknande beslut fattades tidigare i Spanien och i Tyskland, där visade det sig att besöken till sidorna med det upphovsrättsskyddade materialet minskade när Google inte fick visa deras bilder och texter.

Om upphovsrättsdirektivet ska antas eller ej, kommer att beslutas under 2019.