Lag & Upphovsrätt

HD-domen: Kent Ekeroth vinner mot SVT

Högsta domstolen ger Kent Ekeroth rätt till att få ersättning från SVT, för otillåten publicering av den så kallade ”järnrörsfilmen”. Det allmänna informationsintresset hindrar inte en rätt till ersättning enligt upphovsrättslagen, meddelar HD i sin dom.

Den tidigare SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth vinner mot SVT. När Högsta domstolen i dag meddelar sin dom i målet, står det klart att han har rätt till ersättning från SVT för den otillåtna publiceringen av den så kallade ”järnrörsfilmen”. Kent Ekeroth har tidigare fått rätt i Patent- och marknadsöverdomstolen, men den domen överklagades av SVT till HD.

Nu har HD kommit fram till att informationsintresset inte kan utsläcka den rätt till ersättning för SVT:s användning som filmaren har enligt upphovsrättslagen. HD menar att de inskränkningar som finns i upphovsrätten för nyhetsrapportering, inte är tillämpliga på SVT:s användning av den här mobilfilmen – och därför har Kent Ekeroth rätt till ersättning för användningen av filmen.

Högsta domstolen fastställer alltså Patent- och marknadsöverdomstolens domslut.

SVT: ”Bekymmersamt”

Kent Ekeroth skriver till SVT att han är lättad över domen.

”I både Patent- och marknadsöverdomstolen och Högsta domstolen visade det sig att rättvisan ändå inte helt försvunnit från Sverige, vilket så klart är oerhört positivt” skriver han.

SVT Nyheters divisionschef Anne Lagercrantz menar att de inte har varit ute efter en automatisk rätt att publicera vilket material som helst. Hon anser att händelsen inte var normal utan en nyhetshändelse som skakade om Sverige.

Om domen säger hon till SVT:

– Det här är en stor besvikelse. Det är bekymmersamt för hela mediebranschen. Domstolen menar att vi hade behövt fråga om lov för att använda filmen men vi vet ju att vi aldrig skulle ha fått lov. Ledande Sverigedemokrater ville inte att den här filmen skulle ut. HD lämnar en rättslig osäkerhet kring hur medier i speciella situationer som den här ska agera, säger Anne Lagercrantz.

Ekeroths juridiska ombud Staffan Teste anser att domen är ”en seger för upphovsmännen”.

– Det skall inte vara möjligt att otillåtet utnyttja en upphovsmans material utan tillstånd. Inte ens för public service, säger han i en kommentar.

Skyttedal fick inte rätt

En annan liknande upphovsrättstvist under senare tid, är den där KD-politikern Sara Skyttedal fick några av sina Facebookbilder publicerade av Dagens Nyheter. Sara Skyttedal menade att dessa bilder var privata och stämde tidningen för upphovsrättsintrång.

Till skillnad från dagens HD-dom slutade tvisten mellan Skyttedal och DN med attPatent- och marknadsöverdomstolen gav DN rätt. Skyttedal tvingades att betala över 500000 i rättegångskostnader och hon nekades även resning i HD.

Använde klipp ur mobilfilmen

SD-politikern Kent Ekeroth har under åren stämt ett antal publicister, för att de har använt klipp ur hans mobilfilm från 2010. Han hade filmat två partikamrater som vandrade längs Kungsgatan i Stockholm och förolämpade personer med rasistiska och sexistiska glåpord. De beväpnade sig även med järnrör, och därför kom filmen att gå under namnet ”järnrörsfilmen”.

Bland annat SVT använde klipp ur filmen, och har sedan 2015 haft en upphovsrättstvist om den. Sommaren 2019 slog Patent- och marknadsöverdomstolen fast att användningen var otillåten och SVT dömdes att betala ersättning till Ekeroth. Även rättegångskostnaderna på 190000 kronor.

SVT:s användning ska enligt domen ha varit ett intrång i Kent Ekeroths upphovsrätt. SVT ska även ha kränkt hans ideella rätt då de inte hade namngett honom som fotograf.