Lag & Upphovsrätt

Högsta domstolen prövar friande smygfotografering

Mannen som fotograferat under en kvinnas kjol friades av både tingsrätten och hovrätten. Nu vill Högsta domstolen ta upp fallet till prövning.

Hösten 2015 blev en kvinna fotograferad under kjolen i en rulltrappa. En kamrat som såg händelsen konfronterade mannen som senare erkände i förhör att han smygfotograferat med sin mobiltelefon under kvinnans kjol. Mannen nekade till att han gjort något brottsligt.

Tingsrätten konstaterade då att gärningen skulle ha varit kränkande fotografering om den hade skett på en toalett eller i ett omklädningsrum, men svensk lag saknar ett generellt förbud mot att fotografera andra på offentlig plats utan samtycke, vilket skett i detta fall då platsen var i kollektivtrafiken.

Mannen friades av tingsrätten då det under omständigheterna – för att dömas för sexuellt ofredande – hade krävts att kvinnan hade varit medveten om gärningen när den begicks, och inte i efterhand. Svea hovrätt konstaterade att förloppet under fotograferingen måste ha haft en sexuell inriktning, och menar liksom tingsrätten att mannen bör frias då det saknas lagstöd:

"Hovrätten ansluter sig alltså till tingsrättens bedömning att det i nuläget saknas tydligt stöd i lag och praxis för att döma till straffansvar för sexuellt ofredande i dylika fall av smygfotografering, nämligen när offret är omedveten om att bilderna tas."

Riksåklagaren överklagade domen till Högsta domstolen, och har konstaterat att det saknas praxis i motsvarande typfall, samt att vägledningen inte är tillräcklig som den ser ut nu. Högsta domstolen beslutar nu att pröva målet, delvis för att se hur man kan tolka smygfotografering på allmän plats när offret är omedveten om att bilderna tas.

I vår artikel Kränkande fotografering – så undviker du att bli en kriminell fotograf kan du läsa mer om lagen om kränkande fotografering från 1 juli 2013.

Artikeln Fyra områden med fotoförbud – annars fritt fram tar upp var du får fotografera och inte.