Lag & Upphovsrätt

Högsta domstolen: Tavlan är inte ett plagiat

Högsta domstolen anser att konstnären Markus Anderssons målning inte är ett plagiat av Jonas Lembergs foto.

Det målade porträttet av Christer Pettersson är inte ett plagiat enligt Högsta domstolen, trots att konstnären har använt ett fotografi som förlaga. Målningen är ett nytt och självständigt konstverk slås fast i domen.

När konstnären Markus Andersson skapade sitt verk ”Syndabockar” använde han ett av Jonas Lembergs fotografier som förlaga, utan att ha fått fotografens tillåtelse. Verket föreställer Christer Pettersson som länge var huvudmisstänkt för mordet på Olof Palme.

Markus Andersson ställde ut tavlan, lade en bild av målningen på sin hemsida och sålde affischer med den. Jonas Lemberg menar att konstnären gjort intrång i hans rätt till det fotografiska verket.Men det anser inte Högsta domstolen som dömer till konstnärens fördel. ”Syndabockar” är ett nytt och självständigt verk framgår av domen, som nu blir prejudicerande.

”Målningen får en helt annan mening”

Högsta domstolen skriver följande:

”Personen finns visserligen med i målningen och utgör ett centralt motiv, men tavlans komposition tar över och blir det dominerande. Målningen får en helt annan mening än den som fotografiet har. I stället för ett fotografiskt starkt personporträtt framträder i målningens form en allegori som antyder kritik av ett massmedialt behov av syndabockar. Det handlar om en kommentar över samhället och tiden.”

Till vänster fotografen Jonas Lemberg, till höger konstnären Markus Andersson.

Konstnären får upphovsrätt till sitt nya verk

Om det är ett nytt och självständigt verk, får den som har åstadkommit det en självständig upphovsrätt till sitt nya verk. Är det däremot bara en bearbetning av originalet, är hans rätt beroende av den som har rätten till originalet. I så fall får han enligt upphovsrättslagen inte förfoga över det utan samtycke från den som skapat originalet, till exempel genom att kopiera det.

I detta fall har alltså konstnären Markus Andersson upphovsrätten till sitt konstverk.

Högsta domstolen förpliktarJonas Lembergatt ersättaMarkus Anderssonför rättegångskostnad i Högsta domstolen med 1 654 kr avseende ombudsarvode.

Här kan du läsa domen från Högsta domstolen.