Utställning

Jens Assur släpper ny bok om människan och natur

Fotografen, filmaren och regissören Jens Assur har i sin nya bok Privat natur tagit upp relationen mellan människan och naturen. Hur den påverkar oss och vi den.

Jens Assur arbetade i flera år på Expressen och tog emot många priser för sina bildreportage, men i mitten av 90-talet slutade Jens på Expressen för att kunna arbeta med mer konstnärliga och egna projekt. Men hans arbete har alltid haft syfte att väcka debatt och har ofta varit riktade mot olika samhällsproblem, både i Sverige, men också i världen.

I sin nya bok Privat natur riktar Asur kameran mot den egna sfären, mot sin familj och undersöker individens relation till naturen. Hur människan påverkas av att vara utomhus, bortom samhällets betong och tillrättalagda konstruktion. Det blir en historia om allemansrätt, biologisk mångfald, självutveckling och privatisering.

Jens Assur själv säger följande om boken:

"Åter till naturen? Egentligen inte. Egentligen finns ”naturen” bara när människan är skild från den, betraktar den på avstånd, som en tavla på ett museum, eller vallfärdar till den, som till en kyrka. När människan verkligen lever i naturen är den som luften vi drar ner i lungorna, självklar."

Boken består av två delar. En del med 220 av Jens Assurs bilder och en del som innehåller essäer i samma ämnen som bilderna tar upp, skrivna av olika skribenter. Boken släpps den femte oktober samtidigt som Liljevalchs öppnar en stor utställning med hans bilder.