Lag & Upphovsrätt

JO kritiserar poliser som stoppade filmande journalist

En journalist som filmade på allmän plats i samband med ett SD-tal, blev stoppad av poliser. Deras agerande kritiseras nu av Justitieombudsmannen, som menar att journalisten enligt grundlagen hade rätt att filma.

Efter att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson 2018 hade hållit ett tal i Karlstad, fortsatte en journalist att filma in mot ett avspärrat område. En man som jobbade innanför avspärrningen uppmärksammade en polis på detta, och sa att han inte ville bli filmad. Journalisten blev då tillsagd av polisen att sluta filma, men hen fick snart annat att göra och journalisten fortsatte att filma. Det här skriver Dagens Juridik.

Mannen innanför avspärrningen sa då till en annan polis, som också uppmanade journalisten att sluta filma och att han skulle bli avvisad från platsen om han inte följde detta. Polisen menade att journalisten gjorde sig skyldig till ofredande och att agerandet var straffbart. Journalisten slutade då att filma och lämnade platsen.

”Hindrade inte polisernas arbete”

Efter att journalisten har anmält händelsen till Justitieombudsmannen, riktar JO nu kritik mot Polismyndigheten. Enligt JO fanns det ”inget konkret som tydde på att journalisten hindrade poliserna i deras arbete, utgjorde en säkerhetsrisk för någon eller agerade på ett sätt som innebar att det av något annat skäl fanns rättsliga förutsättningar att säga till honom att sluta filma”.

Att journalistens filmande skulle vara straffbart slår JO fast att det klart inte var så. JO konstaterar att polisernas agerande har inneburit att en journalist har hindrats från att filma på allmän plats trots att det inte funnits grund för det. Agerandet har riskerat att inkräkta på den grundlagsskyddade anskaffarfriheten, menar JO som ser allvarligt på det inträffade och därför kritiserar Polismyndigheten.