BRANSCH

Kameraförsäljningen ned 13 procent under 2023 i Sverige

Jämfört med försäljningen 2022 minskade försäljningen av hemelektronik under 2023 med totalt 7 procent.

Nu har ElektronikBranschen släppt ny statistik över svenskarnas konsumtion för 2023, jämfört med föregående år 2022. Den visar att försäljningen av spelkonsoler ökat (+22 procent), och att tv-apparater klarat sig hyfsat bra (-5 procent) jämfört med exempelvis datorer – vars försäljning minskat med 32 procent för 2023 jämfört föregående år.

Pilen för kameraförsäljningen pekar också nedåt, med -13 procent, och förklaringen tros vara dyrare boende, energi och mat, som gör att man snålar in på annat. Minskningen för just kameror är nära dubblad mot snittet på hemelektroniken på -7 procent för helåret.

Stationära datorer verkade vare sig fotografer eller andra vilja byta ut – försäljningen minskade med 32 procent, medan bärbara datorer minskade med 14 procent och mobiltelefoner med 15 procent.

ElektronikBranschen menar däremot att skatteintäkterna för försäljningen av hemelektronik ändå ökade kraftigt, främst på grund av den skatteändring som gjordes 1 juli 2023 då elektronikrelaterad skatt (den så kallade kemikalieskatten) ökade med 45 procent. Korrigerat för försäljningstappet är ökningen av skatteintäkterna 57 procent.

"Att regeringen i det här svåra ekonomiska läget väljer att kraftig höja elektronikskatten är obegripligt. Elektronikskatt plus moms på elektronikskatten kan nu hamna på nästan 680 kronor för en produkt. Det gör att fler tvingas välja billigare produkter som kan ha kortare hållbarhet vilket är sämre för miljön. Skatten måste tas bort", skriver Pernilla Enebrink, vd ElektonikBranschen, i ett pressmeddelande.