Lag & Upphovsrätt

Kolla vilka regler som gäller för din drönare med online-guiden

Transportstyrelsen har idag släppt sin drönarguide för att du med drönare ska veta vad som gäller för dig när de nya reglerna träder i kraft 1juli 2020. Dessutom finns nu en utbildningsguide i två nivåer med material för drönarkort.

Transportstyrelsen har nu tagit fram en digital guide för att förenkla för dig som använder drönaren, något som Kamera Bild rapporterade om för en månad sedan att de var på gång att göra. Är man osäker på vad som gäller för sin drönare finns nu derasdrönarguide för att få svar på vilken kategori drönaren hamnar under, och vilka krav som ställs.

Transportstyrelsen har även tagit fram ett nyttutbildningsmaterial för två nivåer av utbildning för att ta drönarkort: nivå 1, öppen A1/A3 samt nivå 2, öppen A2. Nivån beror på drönaren och den planerade flygningens kategori.

Vi har tagit fram en digital guide för att göra det enklare för dig som har tänkt att använda drönaren, det vill säga flyga och/eller är ansvarig för drönaren, att veta vad som kommer gälla när de nya reglerna träder i kraft.

Förändringarna i korthet

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör.Operatören ska registrera sig hos Transportstyrelsen och kan vara antingen en person eller ett företag.

Den som flyger drönaren är en så kallad fjärrpilot. Beroende på hur drönaren ska flygas och användas kommer den att delas in i öppen, specifik eller certifierad kategori. För att få flyga inom dessa kategorier kräver det att fjärrpiloten har ett giltigt behörighetsbevis.

För drönare under 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken utom över hinder, och inte över folksamlingar (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin.

För drönare över 25 kg, och/eller som man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

Drönare som får användas inom EU ska vara tillverkade enligt vissa specifikationer, och olika symboler visar skillnader i vikt och prestanda. Utöver CE-märkningen finns för närvarande följande certifieringsklasser: C0, C1, C3, C4, C5 och C6.

I vår artikel "Nya drönarregler från 1 juli 2020" kan du läsa allt om de nya reglerna.

Speciella övergångsregler

I det nya regelverket introduceras nya krav på att drönare ska vara CE och C-märkta.Har du, eller tänkt köpa, en äldre drönare som inte har någon C-märkning, och som du flyger med inom de begränsningar som finns i den öppna kategorin kan du ändå fortsätta flyga under speciella villkor från 1 juli 2020.

Användningen av drönare som inte är C-märkta är begränsade under en övergångsperiod på två år. På Transportstyrelsens sida går det även att läsa mer om vilka regler som gäller under perioden 1 juli 2020–30 juni 2022:

Tänk på att en registrerad operatör i samtliga fall behöver ansvara för flygningen. Fjärrpiloten ska vara minst 16 år gammal, utom för privatbyggda drönare som väger under 250 gram.

Drönare som väger under 250 gram får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar. I följ mig-läget får de flygas högst 50 meter i sidled från fjärrpiloten.

Drönare som väger under 500 gram kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A1-drönarkort. De får inte flygas över folksamlingar och får inte flyga över utomstående personer som finns i området.

Drönare som väger under 2 kg kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden. Om fjärrpiloten har genomfört godkänd A2-utbildning med tillhörande praktik, får de flygas på ett avstånd på minst 50 meter i sidled från människor.

Drönare som väger under 25 kg kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får enbart flygas med ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden.

Det finns särskilda regler för privatbyggda drönare:

Privatbyggda drönare som väger mindre än 250 gram och som inte flyger snabbare än 19 meter/sekund får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar.

Privatbyggda drönare som väger mellan 250 gram och 25 kg eller som flyger snabbare än 19 meter/sekund kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs, industri- eller rekreationsområden.

De nya reglerna kommer att gälla inom hela EU. Bakgrunden till de nya reglerna är attantalet drönare i luftrummet väntas öka och det ställer krav på både utveckling avsjälva drönarna och säkerheten i luftrummet.

Transportstyrelsen meddelar även att datumet för när reglerna börjar gälla kan komma att ändras med anledning av covid-19.