Lag & Upphovsrätt

Kränkande fotografering leder sällan till fällande dom

En undersökning som gjorts av Svt visar att av de anmälningar om kränkande fotograferingar som görs är det endast ett fåtal som leder till en fällande dom.

För åtta år sedan kom en ny lag som gjorde kränkande fotografering till ett brott. Det tog inte lång tid innan anmälningarna kom in, redan i oktober samma år skrev Kamera bild om en man som misstänktes för kränkande fotografering, en man som senare släpptes fri. Vi har också skrivit om att det redan från början verkade finnas svårigheter att få fällan domar i dessa fall.

Men nu har Svt Örebro undersökt antalet anmälningar och sett hur många som leder till någon form av strafföreläggande eller gör att en misstänkt ställs inför rätta. Undersökningen visar att det är sällan några av dessa anmälningar går vidare till rättegång.

Lagen i sig var utformad för att göra det brottsligt att fotografera någon utan dennes tillåtelse i utrymmen som kan klassas som privata.

Sett till siffror är det endast åtta procent av alla anmälningar som leder till strafförelägganden. Polisen menar att det delvis är resursbrist som gör att fallen inte kan utredas ordentligt. Detta på grund av att anmälningar ibland får stå åt sidan för att hanteringen av grövre brott prioriteras. Ett annat problem är att det kan vara svårt att få in bevis. Bilder kan försvinna och tjänster som till exempel Snapchat lämnar inte ut bilder utan krav från åklagare då brottet inte anses vara grovt nog. I vissa fall kan också tiden det tar tills ett ärende utreds göra att målsäganden inte längre vill vara med i utredningen.