https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsratt/dronarfotograf-friad-forsta-rattegangen-om-spridningtillstand-avgjord
548398
Lag & Upphovsrätt
falskt
Lag & Upphovsrätt

Drönarfotograf friad – första rättegången om spridningstillstånd avgjord

Totalbetyg

En drönarfotograf har stått åtalad för spridning av geografisk data efter att ha lagt ut 20 drönarfilmer på Youtube. Nu frias fotografen av Umeå tingsrätt.

Publicering av drönar- och flygbilder av terräng är inte per automatik olagligt, men kräver i vissa fall spridningstillstånd. Exempelvis behövs inte spridningstillstånd om du som fotograf är säker på att bilden eller din film endast visar din egen bostad eller en offentlig plats. Men har du fångat horisonten på film kan du inte vara säker på vad som kommit med på filmen.

Geografisk information i form av avbildning, beskrivning eller mätning är en sammanställning av geografisk information. Just detta har lett till att en drönarfotograf har åtalats för att ha publicerat 20 filmer på Youtube utan spridningstillstånd, något som söks hos Lantmäteriet. I domen på sex sidor står bland annat att de filmer som spridits inte faller under undantagen för vad man får sprida utan tillstånd, och att fotografen inte sökt om tillstånd för spridningen.

Enligt domen har en annan person än fotografen sökt tillstånd för minst en film och fått detta beviljat. Fotografen hade däremot redan spridit filmen innan det beviljade tillståndet, vilket gör att rätten ser det som oklart om något tillstånd för spridning fanns innan detta.

Problematiken i händelsen ligger i att Lantmäteriet haft svårt att få fram om tillstånd sökts för de aktuella platserna, då den geografiska informationen som lämnas vid ansökan är svår att söka på i efterhand i Lantmäteriets system. Kontentan blir enligt rätten att:

"Av myndighetens föreskrifter framgår dock att det till en ansökan ska lämnas bl.a. uppgifter om koordinater, lägesrelaterade referenser m.m. Och i den ansökan som en annan person har gjort står det ”Geografisk Referens [koordinater]”. Hur Lantmäteriet hittade denna ansökan framgår inte – men det verkar inte ha varit efter en sökning på "fotografens" namn eller namnet på hans företag. Och då kan man fråga sig om utredningen är tillräckligt robust för att utesluta att någon eller kanske några av filmerna hade tillstånd för spridning."

Tingsrätten frågar sig därför om fotografen kan dömas för att vid ett antal tillfällen ha pridit geografisk information utan tillstånd, när det inte går att utesluta att någon av filmerna hade fått tillstånd:

"Med detta sagt framstår som snudd på uteslutet att andra personer skulle ha sökt tillstånd för samtliga filmer. Samtidigt kan det inte uteslutas att någon film hade fått tillstånd. Med detta sagt kan man fråga sig om "fotografen" kan dömas för att vid ett antal tillfällen under tiden september 2020–maj 2021 utan tillstånd ha spridit sammanställningar av geografisk information. I det här fallet bedömer dock tingsrätten att spridningen av de olika sammanställningarna är olika brott, ungefär som om någon påstås ha begått 20 stölder. Om tingsrätten i det senare exemplet inte hade kunnat utesluta att tjuven i själva verket hade tillstånd att ”ta det tagna” i ett fall, ett par fall eller kanske tre fall – men att det var osäkert i vilka – hade det nog varit svårt att döma hen för någon av stölderna."

Drönarfotografen frikänns därför helt från anklagelsen av en enig tingsrätt. Vidare skriver Putte Salminen, verksamhetsledare på Bildleverantörernas förening, på deras hemsida att de ska arbeta för att lagen ändras så att bilder och filmer med horisont inte per automatik måste skickas in till Lantmäteriet för godkännande.

– Domen ger tyvärr ingen vägledning framåt utan fotografen blir friad för att Lantmäteriet kraschat juridiskt.