Krönika

Lars Dareberg: Berätta en historia

Dansaren Theresa Gustavsson.

Som stillbildsfotograf är det svårt och jag vet inte hur många gånger mitt »klickande« känts både fel och opassande. På en filminspelning, helt omöjligt.

Washington i USA stod under ett översvämningshot med vatten från hela Atlanten som pressade på och strömmade in mot staden. Polis och militär bunkrade upp med stora sandsäckar för att hindra vattnet att fullständigt översvämma staden. Det låg en märklig förväntan, eller rädsla kanske, i luften och jag fotograferade. På samma gång jobbade alla på mekaniskt och det kändes som en vanlig, vacker och lugn sommarkväll i USA.

Det fanns såklart mycket media på plats och jag såg snabbt en kollega till mig från Washington Post som både fotograferade och spelade in ljud med en mikrofon i vänstra handen. Han berättade senare väldigt engagerat hur han börjat sätta ljud till sina stillbilder och publicerade på webben och det där fastnade jag för direkt. Att berätta historier med både bild och ljud. Hemma på redaktionen och med kontaktuppgifter i fickan på Washington-fotografen började vi jobba vidare med det. Ett på den tiden nytt och roligt sätt att berätta våra historier på, med både ljud och bild.

För mig har alltid stillbilden varit det ultimata berättandet och att kunna frysa en händelse som tillsammans med text mynnar ut i en fullständigare historia i tidningen.

Washington i USA stod under ett översvämningshot med vatten från hela Atlanten som pressade på och strömmade in mot staden. Polis och militär bunkrade upp med stora sandsäckar för att hindra vattnet att fullständigt översvämma staden. Det låg en märklig förväntan, eller rädsla kanske, i luften och jag fotograferade. På samma gång jobbade alla på mekaniskt och det kändes som en vanlig, vacker och lugn sommarkväll i USA.

Det fanns såklart mycket media på plats och jag såg snabbt en kollega till mig från Washington Post som både fotograferade och spelade in ljud med en mikrofon i vänstra handen. Han berättade senare väldigt engagerat hur han börjat sätta ljud till sina stillbilder och publicerade på webben och det där fastnade jag för direkt. Att berätta historier med både bild och ljud. Hemma på redaktionen och med kontaktuppgifter i fickan på Washington-fotografen började vi jobba vidare med det. Ett på den tiden nytt och roligt sätt att berätta våra historier på, med både ljud och bild.