utställning

Maria Hedlunds "Någon sorts kunskap" i The Flow of Everything

Från Maria Hedlunds serie "Någon sorts kunskap", 2014, gelatinsilverfotografi.

I sommarens grupputställning "The Flow of Everything" på Marabouparken konsthall i Sundbyberg kan man se Maria Hedlunds serie "Någon sorts kunskap".

Marabouparken konsthall i Sundbyberg har samlat tre konstnärer från olika generationer: Philip Dufvas skulpturer, Eva Löfdahls konstnärskap och Maria Hedlunds fotografiska serie "Någon sorts kunskap".

Maria Hedlund är utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg och undervisar vid Konsthögskolan i Malmö. Med sina fotografier undersöker hon kamerans funktion, vad den kan och inte kan göra, hur den skiljer sig från det mänskliga ögats blick. Hon arbetar ofta i långa serier där den enskilda bilden underordnas arkivets och samlandets principer. 

I fotoserien "Någon sorts kunskap" möter vi den halvt vissna krukväxten som pekar bort från sig själv och riktar i stället uppmärksamheten mot vårt seende och bilden i sig – den blir en bärare och en förmedlare av just någon sorts kunskap. En rad plantor och vardagliga ting som – genom fotografiets utpekande funktion och bildens komposition, där objektet ofta ställs på piedestal – intar den plats vi vanligtvis reserverar för objekt av särskild vikt. 

Utställningen The Flow of Everything med Philip Dufva, Maria Hedlund och Eva Löfdahl visas 6 juli–6 oktober 2024.

Här hittar du fler av sommarens fotoutställningar