Lag & Upphovsrätt

Mer upphovsrätt i skolan – ny serie om juridik för unga

Den som i programserien svarar på barnens frågor är juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV).

Barn och unga ställs i dag inför frågor kring upphovsrätt, inte minst vid bildpubliceringar. Därför har ämnet fått mer plats i läroplanen, och den nya serien ”Lilla upphovsrättsfrågan” från Statens medieråd ska fungera som stöd.”Även yngre barn behöver veta vad de får publicera och dela”, säger Anette Novak, direktör vid Statens medieråd.

I flera av grundskolans ämnen – såsom bild, samhällskunskap och musik – har upphovsrättsfrågor fått mer plats i undervisningen. Det är den ändrade läroplanen, Lgr22, som har infört att skolan ska lyfta upp vikten av att digitala och andra medier används ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Upphovsrätten är med andra ord aktuell även för barn och unga, som kan ställas inför frågor som ”får jag dela bilder på personer jag inte känner?” eller ”får mina föräldrar lägga ut bilder på mig utan tillåtelse?”. I den nya programserien ”Lilla upphovsrättsfrågan” ges svaren på just sådana frågor. Programmet har tagits fram av Statens medieråd i samverkan med Patent- och registreringsverket (PRV), och består av tio kortfilmer som barn på låg- och mellanstadiet kan se för att prata om hur de använder nätet och vad som är tillåtet och inte.

”Barn behöver mer kunskap”

– Med dagens massiva informationsflöden på nätet behöver även yngre barn veta vad de får publicera och dela. Serien är ett stöd för barn och ungdomar som ofta är duktiga på att skapa medieinnehåll men behöver mer kunskap om vad som är lagligt och olagligt, säger Anette Novak, direktör vid Statens medieråd.

Den som i programserien svarar på barnens frågor är juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV).

Här kan du se hela programserien ”Lilla upphovsrättsfrågan”.