programvara

Nikon D850, D5 & D500 får CFexpress-stöd med ny firmware

Nikon har nu släppt nya firmwareuppdateringar till sina tre kameror D850, D5 & D500.

Du som har en Nikon D850, D5 eller D500 kan nu ladda ned senaste firmwareuppdateringen som utökar XQD-kortplatserna till att bli kompatibla med de snabbare CFexpress-korten.

Förutom detta innehåller de tre olika uppdateringarna även andra förbättringar för respektive kamera.

Nikon D850 v1.2:

  • Lagt till stöd för CFexpress-kort (typ B).
  • Ändrade standardinställningen för Anpassad inställning b6Centrumvägt områdefrån ⌀8 mm till ⌀12 mm.
  • Åtgärdade följande problem:– Vid fotografering med objektivets bländarring vriden till maximal bländare på ett icke-CPU-objektiv, för vilket objektivdata hade angetts viaData för icke-CPU-objektiviINSTÄLLNINGSMENY, kunde kameran ibland inte visa rätt bländarvärde i monitorn eller spara det i fältet Exif för fotografier tagna medPå (2-läge)valt förFotografering med tyst livevisningiFOTOGRAFERINGSMENY.–När filmlivevisning skickades till en extern inspelare via HDMI visade volymindikatorerna R och L på kameramonitorn omvända värden för HDMI-enheten.– En del av displayen försvann under ljudlös fotografering om alla följande villkor uppfylldes:▹På (1-läge)valt förFotografering med tyst livevisningiFOTOGRAFERINGSMENY▹Långsam serietagning (CL) valt som utlösarläge▹2 bilder per sekundvalt för Anpassad inställning d1Bildhastighet för CL-lägetiANPASSNINGSMENY.–När ett VR-objektiv monterades slutade kameran svara om alla följande villkor uppfylldes:▹Fotolivevisning aktiverat▹Slutartiden inställd till 1,3 sek. eller längre▹valt förBrusreducering för lång exp.iFOTOGRAFERINGSMENYPå (serie)ellerPå (enstaka bild)valt förHDR (stort dynamiskt omfång)>HDR-lägeiFOTOGRAFERINGSMENY▹ON valt med objektivets VR-omkopplare

Nikon D5 v1.4:

Nikon D500 v1.3:

  • Lagt till stöd för CFexpress-kort (typ B).
  • Åtgärdade ett problem som orsakade att både alternativenHela kompositionenochEndast bakgrundenför Anpassad inställning e3Exponeringskomp. för blixtiANPASSNINGSMENYgav samma resultat somHela kompositionenunder blixtfotografering.

Ladda hem firmwareuppdateringarna på Nikons hemsida.