FIRMWARE

Nikon Z8 får pixelshift, fågel-AF & flera nya funktioner

Nu släpper Nikon en firmware-uppdatering som ger nya och förbättrade funktioner till spegellösa fullformatskameran Nikon Z8.

Nikon Z8 fick utmärkelserna "Toppklass" och "Bra köp" av Kamera & Bild när den testades i juni 2023. Nu släpper Nikon firmwareuppdateringen 2.0 – något som indikerar ett stort kliv framåt.

Nytt är bland annat att pixelshift nu fungerar med Nikon Z8, något som vi tidigare skrivit om hos Nikon Z f, med möjlighet att fotografera 4, 8 16 eller 32 bilder i råformat med pixelförskjutning, för att sedan kunna läggas samman i Nikon NX till en bild på 180 megapixel.

Även funktionen för fågel-identifiering läggs till, precis som hos Nikon Z9, med förbättrad autofokus. Mer information hittar du hos Nikon.

Pressmeddelande: Nikon Z8 v2.0 släppt

Stillbildsfotografering

 • • Lade till [Fotografering m pixelförskjutning] i fotograferingsmenyn.
 • • Lade till nya picture controls.
 • • Lade till [Fåglar] till [Alternativ för AF-motivavkänning] i fotograferingsmenyn.
 • • Det maximala zoomvärdet för fotograferingsinformation är nu 400 %.
 • • Lade till [Automatisk bildtagning] i fotograferingsmenyn. Användaren kan nu välja inspelningskriterier från [Rörelse] (riktningen som motivet rör sig i), [Avstånd] (hur långt motivet är från kameran) och [Motivavkänning] (oavsett om ett motiv av en viss typ känns av eller inte), och kameran tar då bilder automatiskt när den känner av motiv som uppfyller de valda kriterierna. Notera att [Avstånd] är tillgängligt med NIKKOR Z-objektiv och kanske inte fungerar som förväntat vid användning med andra objektiv. Bildområdena [FX (36 x 24)] och [DX (24 x 16)] kan användas med triggerstyrd fotografering.
 • • Den tid kameran fortsätter att buffra bilder innan den avbryter fotograferingen under förhandstagningsfasen har ökats från 30 till 300 sekunder.
 • • Lade till [Stor] till de storleksalternativ som är tillgängliga för [Funktion för sekundärfacket] > [JPEG, primärt – JPEG, sekundärt] i fotograferingsmenyn.
 • • Lade till nya gafflingsintervall för användning vid automatisk gaffling med [AE och blixtgaffling], [AE-gaffling] eller [Blixtgaffling] valt för [Automatisk gaffling]. Denna ändring gäller även för [Intervalltimerfotografering] > [Alternativ] > [AE-gaffling] > [Intervall].

■ Filminspelning

 • • Lade till nya picture controls.
 • • Lade till [Fåglar] till [Alternativ för AF-motivavkänning] i filminspelningsmenyn.
 • • Det maximala zoomvärdet för fotograferingsinformation är nu 400 %.
 • • Lade till [Automatisk bildtagning] i filminspelningsmenyn. Användaren kan nu välja inspelningskriterier från [Rörelse] (riktningen som motivet rör sig i), [Avstånd] (hur långt motivet är från kameran) och [Motivavkänning] (oavsett om ett motiv av en viss typ känns av eller inte), och kameran spelar då in film automatiskt när den känner av motiv som uppfyller de valda kriterierna. Notera att [Avstånd] är tillgängligt med NIKKOR Z-objektiv och kanske inte fungerar som förväntat vid användning med andra objektiv. Bildområdena [FX] och [DX] kan användas med triggerstyrd fotografering.
 • • Lade till alternativ för låg ISO-känslighet under [Inställningar för ISO-känslighet] > [ISO-känslighet (läge M)] för användning under N-Log-filminspelning.
 • • Ändrade intervallet för de hastigheter som är tillgängliga för högupplöst zoom.
 • • Lade till filminspelning med slowmotion.

■ Uppspelning

 • • Lade till [Filmbildvisningens hastighet] i “i”-menyn för filmuppspelning.
 • • Lade till [Automatisk bildrotering] i visningsmenyn.
 • • Lade till [Alt. för autoseriebildvisning] i [Seriebildvisning] i visningsmenyn.
 • • Ändringar har utförts av alternativen [Välj för att överföra till dator] och [Välj för överföring (FTP)] i uppspelningsmenyn “i”, och [Välj för att prioritetsöverföra till dator] och [Välj för att prioritetsöverföra (FTP)] har lagts till.

■ Kontroller

 • • Lade till posten [Tryck halvvägs - avbryt zoom (MF)] till [ANPASSNINGSMENY] i positionerna d18 och g17.
 • • Lade till [Bredd på fokuspunktens ram] under a11 [Visning av fokuspunkt] i [ANPASSNINGSMENY].
 • • Ändringar har gjorts för hur fullständig formatering utförs med [Formatera minneskort] i [INSTÄLLNINGSMENY].
 • • Vitbalans och exponeringskompensation kan nu justeras medan du hämtar inställningarna för fotograferingsfunktionen.
 • • Lade till stöd för motorzoomfunktionen på motorzoomobjektiv.
 • • Lade till alternativet [Exponeringsfördröjning] i [ANPASSNINGSMENY] i position d6.
 • • Lade till anpassningar och funktioner som kan tilldelas via följande alternativ i [ANPASSNINGSMENY]. Nya återställningsalternativ har också lagts till.
  • - f2[Anpassningar (fotografering)]
  • - f3[Anpassningar (uppspelning)]
  • - g2[Anpassningar]
  • Välj [Prioritera fokuspunkt] eller [Priorit. fokuspunkt (ansiktsprioritet)] för f3 [Anpassningar (uppspelning)] > [Primär kommandoratt] eller [Sekundär kommandoratt] > [Zoomposition för bildmatning].Inställningarna för f3 [Anpassningar (uppspelning)] > [Primär kommandoratt] eller [Sekundär kommandoratt] > [Bildmatning] kan nu användas under visningszoom.
 • • Gjorda uppdateringar av [Data för icke-CPU-objektiv] i [INSTÄLLNINGSMENY].
 • • Utökade teckengränsen från 3 till 256 för “Category”-poster i IPTC-förinställningarna.
 • • Arrangerade om posten [Kameraljud] i [INSTÄLLNINGSMENY] med tillägg av nya alternativ, inklusive nya ljud och volymnivåjustering för den elektroniska slutaren.

■ Displayer

 • • Lade till information om fokusavstånd till fokusavståndsindikeringen som visas under manuell fokusering.
 • • Alternativet som valts för [Sökardisplayens storlek] (tidigare [Sökarens visningsstorlek (foto Lv)]) i [INSTÄLLNINGSMENY] gäller nu också i film- och uppspelningslägena.

■ Nätverk (även NX Field)

 • • En varning visas nu när anslutningen till ett ATOMOS AirGlu BT-tillbehör är instabil eller avbruten.
 • • ATOMOS AirGlu BT-tillbehör och handgreppet med fjärrkontroll MC-N10 kan nu användas tillsammans.
 • • Gjorda ändringar och tillägg till posten [Anslut till FTP-servern] i [NÄTVERKSMENY].
 • • Ändrade proceduren som användes vid konfigurering av kameran för synkroniserad utlösning. Antalet grupper som kan skapas har ökats till tjugo, medan antalet kameror i varje grupp som kan styras från huvudkameran har ökats till sexton.
 • • Lade till [Skriv över info om upphovsrätt] under [Anslut till andra kameror] i [NÄTVERKSMENY].

■ Apprelaterade ändringar

Med NX MobileAir:

 • • kamerans livevisningsdisplay i fotoläge visar nu statusen för NX MobileAir, och
 • • kamerainställningar som sparats på ett minneskort med [Spara/ladda menyinställningar] kan nu laddas ner till smartenheten eller kopieras från smartenheten till kamerans minneskort med hjälp av NX MobileAir.

■ Andra ändringar

 • • Tiden som fotograferingsinformation blir mörk efter att slutaren utlösts när [ON] har valts för [Fotoflimmerreducering] i [FOTOGRAFERINGSMENY] har förkortats.
 • • Förbättrade noggrannheten hos [3D-följning] för små, snabbrörliga motiv när [Automatisk], [Människor], [Djur] eller [Fordon] var valt för [Alternativ för AF-motivavkänning] och kameran inte registrerade något motiv av den valda typen.
 • • Förbättrade fokuslåsning med flimmeravkänning i långsamt serieutlösarläge.
 • • Införde andra förbättringar av autofokusfunktionen och dess tillförlitlighet.
 • • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade att sökaren blev mörkare under uppspelning när [Automatisk] var vald för [Sökarens ljusstyrka].
 • • Det är nu lättare att uppnå rätt exponering från den första bilden under fotografering med intervalltimer med inställningar med hög kontrast eller inställningar som är tillräckligt mörka för stjärnljusvisning.
 • • Histogramvisningen är inte längre tillgänglig när stjärnljusvisning är aktiverad.
 • • Ändrade varningen om låg filmkapacitet så att den nu visas i vitt på en röd bakgrund när det finns mindre än en minut kvar. Varningen visas nu även när inspelning inte pågår.
 • • Användaren har nu mer exakt kontroll vid bläddring genom filmer under uppspelning med hjälp av förloppsindikatorn.
 • • När [AF-områdesläge] är inställt på [3D-följning] och det mänskliga motivet är stort i förhållande till bildrutan och flera ögon känns av nära spårningsfokuspunkten prioriterar kameran att fokusera på ögat närmare punkten.
 • • RGB-histogrammet är nu lättare att se när [Läge 1] eller [Läge 2] är valt för d11 [Varma visningsfärger] i [ANPASSNINGSMENY].
 • • Löste följande problem:
  • - Bilder som tagits med intervalltimerfotografering kunde ibland bli underexponerade.
  • - Blixten kanske inte avfyrades ibland under fokusförskjutning.
  • - Fokuspositionen återgick avsiktligt till den position som sparades med [Spara fokusposition] om väntelägestimern löpte ut medan strömförsörjningen erhölls via USB och en WR-R10 var monterad.
  • - Optimal exponering kunde ibland inte uppnås under serietagning eller fotografering med fokusförskjutning.
  • - Ett tryck på AF-ON-knappen avslutade omedelbart bildvisning när [Bildvisning] hade tilldelats till [AF-ON-knapp] och [Prioritera sökaren (2)] var valt som monitorläge.
  • - Slutarutlösningen var ibland inaktiverad när “Bulb” var valt som slutartid.
  • - Valet av fokuspunkt med multiväljaren och sekundärväljaren var inte tillgängligt om en pekåtgärd utfördes med [Placera fokuspunkt] när [3D-följning] var valt för AF-områdesläge.
  • - Finjusteringsvärden som hade ställts in under [AF-finjusteringsalternativ] i inställningsmenyn användes inte när motivet registrerades med [Brett AF-område (litet)], [Brett AF-område (stort)], [Brett AF-område (C1)] eller [Brett AF-område (C2)] valt för [AF-områdesläge].