Vetenskap

Nobelpriset i fysik 2023 – för extremt kort exponeringstid

Fransk-svenska fysikern Anne L’Huillier, professor vid Lunds universitet, får Nobelpriset i fysik för sitt arbete med attofysik – som gjort det möjligt att filma och fånga elektronernas snabba rörelser runt en atomkärna.

Med sin forskning och arbete kring attofysik – möjligheten att utforska elektroner inuti atomer och molekyler – har fransk-svenska fysikern Anne L’Huillier som är verksam professor vid Lunds universitet, tilldelats Nobelpriset i fysik 2023tillsammans med ungersk-österrikiska Ferenc Krausz och franskaPierre Agostini.

Kungliga Vetenskapsakademien motiverar priset med”experimentella metoder som genererar attosekundpulser av ljus för studier av elektrondynamik i materia”.

En attosekund mot en sekund är jämförelsevis lika kort som en sekund är av universums hela livstid. Genom att använda sig av en så kort exponeringstid som en miljarddels sekund av en miljarddels sekund – alltså en attosekund – kan man fånga förlopp med laserpulser som är extremt synkroniserade, något som bidrar till flera bilder av ett extremt kort förlopp.

En gascell där attosekundpulser genereras.

Pulserna kan bland annat starta processer som fotojonisation, när fotoner slår loss elektroner från en atom, något som alltså kan filmas med attosekundspulser genom att skicka laserljus genom en gas av atomer och låta ljuset växelverka med dessa.