Nyhet

Nordiska museet öppnar upp bildminnen för allmänheten

100 000 kulturhistoriska fotografier digitaliseras på Nordiska museet, som dessa bilder: Kvinna med skrivmaskin från Facit AB, Peru, 1964 och till höger en konsert i Vasaparken 1941.

100 000 kulturhistoriska fotografier digitaliseras på Nordiska museet. Det är bilder från sent 1800-tal fram till 1970-talet som nu tillgängliggörs, där ett urval kommer att läggas upp på Wikimedia Sverige.

”100 000 Bildminnen” kallas projektet som just nu pågår på Nordiska museet. I deras samling finns 6 miljoner fotografier, vilket är en av de största kulturhistoriska bildsamlingarna i Norden. Men bara en mindre del av materialet har tidigare digitaliserats. Nu blir det ändring på det.

100 000 bilder från sent 1800-tal fram till 1970-talet blir nu digitala. Arbetet har pågått sedan i september och nio projektanställda arbetar med detta. Bildmaterialet kommer från kända fotografer som KW Gullers, Sten Didrik Bellander, Gunnar Lundh, Gösta Glase, André och Irène Reisz. Genom digitaliseringen vill museet bevara bilderna för eftervärlden så att de finns tillgängliga för allmänheten, forskning och media.

– 100 000 Bildminnen är ett unikt projekt där vi konserverar och digitaliserar negativ av några av Sveriges mest namnkunniga fotografer. Det har troligtvis inte skett en liknande insats med så omfattande material tidigare, varken nationellt eller internationellt, säger Sara Ellenius, projektledare på Nordiska museet.

Tempoflicka framför biografen Draken vid Fridhemsplan i Stockholm 1941.

”Nå ut brett med bilderna”

För att underlätta möjligheten till att ta del av bilderna, kommer ett urval att läggas upp på Wikimedia Sverige, där kunskapen kring bilderna kan fördjupas.

– Vi ser fram emot att göra det tidigare osedda materialet fritt tillgängligt via Wikimediaplattformarna. Tillsammans med volontärgemenskapen kan vi öka kännedomen och nå ut brett med bilderna och den kulturhistoriska kunskapen som finns kopplad till dem i samhället, säger André Costa, operativ chef på Wikimedia Sverige.

Facit, Sao Paulo, Brasilien 1963.

Drabbades av en vattenskada

Vikten av att digitalisera ett bildarkiv blev tydlig för Nordiska museet i januari 2021, då de drabbades av en vattenskada som påverkade museets nitratarkiv. 100 000 negativ hamnade i vatten och över en miljon nitrat- samt acetatnegativ förvarades därefter i frysar. Planeringen för att rädda negativen påbörjades direkt efter händelsen och ett pilotprojekt utvecklades för att behandla, digitalisera och göra det ovärderliga materialet tillgängligt. I det här arbetet fick de även utveckla metoder för upptining, separering och torkning av filmnegativ, för att kunna bevara dem för eftervärlden.

Länkar till museets bildsamlingar

Se ett urval av bilderna som hittills är digitaliserade: digitaltmuseum.se

Nordiska museets bildsamlingar: nordiskamuseet.se/om-samlingarna/bildsamlingar

100 000 Bildminnen på Wikimedia Commons: commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Nordiska_museet