Lag & Upphovsrätt

Nya drönarregler från 1 juli 2020 – så påverkas du

Avgift för drönarkort, krav på registrering och särskilt tillstånd är några av de kommande kraven för vissa klasser, när drönare börjar delas in i öppen, specifik eller certifierad kategori.

För att bibehålla samma höga säkerhetsnivå och underlätta utvecklingen av drönare införs den 1 juli 2020 nya regler för hur drönare får användas. Bland annat blir reglerna gemensamma i hela EU, med tre nya kategorier: öppen, specifik och certifierad.

Som tidigare behövs framöver särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken.Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

Nya krav blir även registrering av operatörer, utbildning av piloter samt certifiering av drönare.

Nya krav på drönarkort och registrering

Så här ser förändringarna i de nya reglerna ut:

Krav på dönarkort: fjärrpiloter,alltsåden person som utför själva flygningen med drönaren,måste genomföra utbildning och onlineprov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare.Det kommer tas ut en avgift för att ta drönarkort och registrera sig som operatör. Avgiftsnivåerna är ännu inte fastställda men information publiceras under våren.

För att få bli fjärrpilot måste man vara 16 år om man inte flyger små leksaksdrönare i den enklaste kategorin eller små privatbyggda drönare. Det är också fritt fram att flyga under direkt övervakning av en pilot som uppfyller kraven på ålder och kompetens.

Från och med den 4 maj kommer man att kunna ta del av utbildningsmaterial hos Transportstyrelsen. 1 juli 2020 öppnar teoriprovet och möjligheten till att ta sitt drönarkort.

Nya krav på registrering av drönaroperatörer.De nya reglerna innebär krav på att de flesta operatörer (en person eller en organisation) registrerar sig hosTransportstyrelsen. Operatörerna får då ett operatörs-ID som deras drönare ska märkasmed.

Operatören registrerar sig med sitt personnummer, namn och sin adress.På så visinnebär detta att drönarflygare efter lagändringen inte längre kommer vara anonyma.

Ålderskravet för operatörer är 18 år.Registreringen kommer att öppna senare i år, exakt när den öppnar är ännu inte klart.

En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.

För drönare upp till 25 kgkrävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

För drönare över 25 kg,och/eller som vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

Kameradrönare: Regler tips

Om du redan har drönare eller tillstånd

Jag har redan en drönare – vad gäller för mig?

Har du en drönare idag som omfattas av den öppna kategorin gäller särskilda övergångsregler från 1 juli 2020 till och med 1 juli 2022. Beroende på vad din drönare väger och hur du vill flyga kommer det att ställas lite olika krav. Den 4 maj lanserar Transportstyrelsen en webbtjänst där du kan se vad som gäller för just din drönare eller den du tänkt köpa.

Har du en drönare idag som kommer att omfattas av den specifika eller certifierade kategorin följer du de nya reglerna från och med den 1 juli.Det finns en kategoriindelning mellan olika typer av drönare som gör att reglerna kan variera något.

Kommande drönare kommer att vara utrustade med en sändare som skickar information om vem som äger den, vilket gör att vem som helst med mobiltelefon kommer kunna se vem som är ägaren.

Jag har redan ett tillstånd från Transportstyrelsen – vad gäller för mig?

De tillstånd som har utfärdats innan de nya reglerna träder i kraft är giltiga fram till juli 2021, om inte ditt tillstånd anger något annat. Därefter behöver du uppdatera ditt tillstånd i enlighet med de nya bestämmelserna och reglerna.

De nya reglerna kommer att gälla inom hela EU. Bakgrunden till de nya reglerna är attantalet drönare i luftrummet väntas öka och det ställer krav på både utveckling avsjälva drönarna och säkerheten i luftrummet.

Transportstyrelsen meddelar även att datumet för när reglerna börjar gälla kan komma att ändras med anledning av covid-19.