Lag & Upphovsrätt

Nya fotoförbudet i domstolar – det här gäller

För journalister som bevakar en rättegång, är det inte längre tillåtet att fotografera in i rättssalen. Det är inte heller tillåtet för åhörare att använda elektronisk utrustning som det går att fotografera med, såsom mobiler, surfplattor och datorer.

Sedan den 1 juli 2019 har reglerna för fotografering i domstolar skärpts, vilket Kamera Bild tidigare har rapporterat om. De nya reglerna vill öka tryggheten i domstolens lokaler.

Sedan 70 år tillbaka är det förbjudet att fotografera och filma inne i en rättssal under pågående sammanträde. Numera är det även förbjudet att fotografera och filma in i en rättssal, alltså att stå vid tröskeln och fotografera när dörren öppnas under ett sammanträde. Detta har tidigare varit vanligt förekommande vid uppmärksammade mål, men är sedan i somras alltså inte längre tillåtet i svenska domstolar.

Åhörare får inte använda mobiler

De nya reglerna förbjuder även åhörare att under en rättegång använda elektronisk utrustning som kan ta bilder, såsom mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor. De ska vara avstängda och undanstoppade medan åhöraren är inne i rättssalen. Utrustning som bara kan ta upp ljud, som en diktafon, får fortsatt användas.

Men det är möjligt för en domare att besluta om undantag från vilken elektronisk utrustning som får användas i rättssalen. Detta gäller främst journalister som av rättens ordförande kan få tillåtelse att i sin nyhetsrapportering använda till exempel en dator. Journalisten kan då behöva legitimera sig med presskort. Något generellt undantag för journalister kan dock inte en domstol besluta om, utan det görs inför varje förhandling.

En stor anledning till de nya reglerna är att rättegångar ska kunna genomföras under ordnade former, där förhörspersoner kan lämna uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar.