Lag & Upphovsrätt

Nya regler för drönare inom EU från 1 juli 2020

Registrering av operatörer, utbildning av piloter samt certifiering av drönare är tre av de kommande kraven.

För att bibehålla samma höga säkerhetsnivå och underlätta utvecklingen av drönare införs om ett år nya regler för hur drönare får användas. Bland annat blir reglerna gemensamma i hela EU, med tre nya kategorier: öppen, specifik och certifierad. Nya krav blir även registrering av operatörer, utbildning av piloter samt certifiering av drönare.

Tillståndsfritt upp till 25 kilo

Så här ser de största förändringarna ut:

För drönare upp till 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

För drönare över 25 kg, och/eller som vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

Nya krav på kompetens, både teoretisk och praktisk utbildning, som en drönaroperatör måste ha för att få flyga med drönare.

Nya krav på registrering av drönaroperatörer av nästan alla drönare.

En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.

Kameradrönare: Regler tips

Registreringen av drönaroperatörer innebär att användaren via en tjänst som Trafikverket just nu utvecklar registrerar sig med sitt personnummer, namn och sin adress. På så visinnebär detta att drönarflygare efter lagändringen inte längre kommer vara anonyma.

Kommande drönare kommer att vara utrustade med en sändare som skickar information om vem som äger den, vilket gör att vem som helst med mobiltelefon kommer kunna se vem som är ägaren.