Lag & Upphovsrätt

Nya säkerhetsregler för drönare – från EU

EU-parlamentet har i dag godkänt nya regler för drönare, som ska gälla i alla medlemsländer. Bland annat ska det i vissa fall krävas utbildning och registrering av den som flyger med drönare.

EU har tagit nästa steg för en ny förordning kring drönare, då EU-parlamentet i dag röstade för att införa nya regler. Anledningen ska vara att de vill se en gemensam säkerhetsnivå för alla medlemsländer, vilket ska underlätta för både användare och tillverkare av drönare.

De nya reglerna handlar främst om att säkerställa så att drönare flygs utan att sätta människor i fara. Det innebär att en drönare i vissa fall bör vara utrustad med möjligheten till automatisk nödlandning om kontakten till operatören förloras. Även ett varningssystem för att undvika krockar bör finnas. Det är storleken på drönaren som avgör om dessa funktioner krävs.

Registreras som användare

I EU-förordningen står det även att utbildning kan komma att krävas innan man får flyga med en drönare. Och för att underlätta vid incidenter vill de även se att den som flyger med drönare är registrerad i ett nationellt register samt att utrustningen är märkt med namn. Men det ska inte gälla för de minsta drönarna.Mer detaljerade regler kring detta har EU-kommissionen i uppdrag att ta fram.

Nästa steg blir nu att de nya reglerna måste godkännas av EU-ministrarna.