Lag & Upphovsrätt

Nytt EU-direktiv kan påverka upphovsrätten

Under onsdagen röstade Europaparlamentets rättsliga utskott om ett förslag på nytt upphovsrättsdirektiv. En del av förslaget omfattar ett "filter" för sociala medier som ska filtrera bort när användare laddar upp upphovsrättsskyddat material.

Förslaget om det nya EU-direktivet presenterades först av Europakommissionen för att sedan behandlas av EU:s ministerråd. Sverige är ett av länderna som ställt sig bakom förslaget till det nya EU-direktivet, som röstades igenom under onsdagen.

Likt Youtube

Filtret på sociala medier skulle kunna fungera på liknande sätt som det gör på Youtube. De har en teknik – Content ID – som scannar igenom vad som laddas upp för att se om det är något av upphovsrätt. Ägaren av sidan skulle annars riskera böter om inte materialet som var upphovsrättsskyddat filtrerades bort.

Kritiserat förslag

Förslaget har kritiserats från flera håll, och kritikerna menar att detta kan inskränka yttrandefriheten på Internet. Då ett filter inte kan känna av om det är satir eller en meme (ett internetfenomen).

Max Andersson (mp), var den enda svenska ledarmoten som röstade mot förslaget.

– Uppladdningsfilter riskerar att slå undan benen på internet som vi känner det idag. Det finns en risk att många sidor på nätet där människor kan ladda upp foto, video och text inte kommer att ha råd med dessa filter, säger han.

Vad utskotten röstar brukar vara vägledande i frågor.Ärendet går nu till parlamentets plenumsession i juli, där parlamentet kommer att rösta om utskottets förslag ska godtas eller om parlamentets plenum ska få chansen att skriva om det i höst.