Lag & Upphovsrätt

Nytt förslag: Förbjudet att fota i domstolars väntrum

Enligt den statliga offentliga utredningen ”Stärkt ordning och säkerhet i domstol” förslås att fotografering på sådana platser ska inskränkas.

Att ta bilder i ett väntrum utanför en rättssal föreslås bli förbjudet i en statlig utredning. Även att fotografera in i en rättssal kan komma att förbjudas. Men Journalistförbundet är kritiskt till förslaget.

Enligt den statliga offentliga utredningen ”Stärkt ordning och säkerhet i domstol” förslås att fotografering på sådana platser ska inskränkas. Bland annat genom att det ska vara förbjudet att fotografera andra personer i väntrum och andra allmänna utrymmen i domstolarna. Utredningen vill även att lagtexten förtydligas, så att det tydligt framgår att fotografering in i en rättssal omfattas av det fotograferingsförbud som redan gäller inne i rättssalen.

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling är kritisk, vilket framgår i en debattartikel på SVT:s sajt.

”Problemet är att förslaget stänger det offentliga rummet. Det kommer inte längre att vara möjligt att dokumentera det som sker innanför domstolens väggar”, skriver han.

Undantag för medier – ”stora problem”

I dag är det inte ovanligt att pressfotografer står utanför en rättssal, vid uppmärksammade rättegångar, och fotograferar in i salen när dörren öppnas.

Utredningen föreslår att fotografering ska fortsätta att vara tillåten utanför rättssalen om ”syftet och övriga omständigheter är försvarlig” – ett undantag som bara skulle gälla för grundlagsskyddade mediers nyhetsförmedling. Men Jonas Nordling är ändå kritisk:

”Det låter enkelt i teorin. I praktiken skulle förslaget leda till stora problem. Vilka presskort ska godkännas? Vem är journalist nog att få ta bilder? Risken är att alla som utger sig för att vara journalister kommer misstänkliggöras. Varför fotograferar du? Var ska bilderna publiceras?” skriver Jonas Nordling i SVT:s debattartikel.

Utredningens förslag kommer nu att skickas på remiss.