Bransch

Nytt förslag: fotografer med enskild firma ska få krisstöd

"Vi har kommit långt i processen så jag hoppas kunna presentera det i närtid", säger finansminister Magdalena Andersson som i fredags presenterade förslaget som rör alla med enskild firma.

Många företag har drabbats hårt av coronapandemin, och en grupp som drabbats mycket hårt är fotografer, filmare, konstnärer och musiker som driver sitt företag i bolagsformen enskild firma. Dessa företagare har hittills inte kunnat ta del av alla krisstöd som skapats för att rädda de krisdrabbade företagen.

Under juni kom finansutskottet fram till att regeringen snarast skulle återkomma med förslag hur stöd till bland annat företagare med bolagsformen enskild firma kunde se ut, en bolagsform som många fotografer har. Nu i fredags lämnade finasminister Magdalena Andersson in ett förslag för detta till finansutskottet.

– Vi har kommit långt i processen så jag hoppas kunna presentera det i närtid, förklarade Magdalena Andersson.

"Minst stöd av alla"

Redan i april blev problematiken för de med enskild firma så stor att ett upprop startades för att näringsidkare med bolagsformen skulle kunna bedriva viss verksamhet samtidigt som de skulle få a-kassa, så som enstaka uppdrag – och därmed också kunna använda sig av stödet för korttidsarbete och permittering.

Bland annat gick Bildleverantörernas Förening och Journalistförbundet tillsammans ut och lanserade förslaget "Coronabildsverige" för att sätta landets yrkesverksamma fotografer i arbete, genom att dokumentera coronakrisen i bild.

På så vis skulle fotografer som drabbats hårt av coronakrisen kunna arbeta i stället för att vara beroende av bidrag, samtidigt som samhällsnyttan är stor för att dokumentera den tid vi nu lever i, och låta bilderna bli en del av det kommande kulturarvet.

Men även Svenska Fotografers Förbunds ordförande Paulina Holmgren gick ut med hur de då såg på stödet från regeringen:

Många anser däremot att stödet kommer för sent, något som Magdalena Andersson menar inte stämmer.

– Det är inte korrekt. Alla stöd som regeringen kommit fram med har egenföretagare kunnat ta del av, säger Magdalena Andersson.

Stödförslaget kommer presenteras senast i samband med höstbudgeten den 21 september.