Lag & Upphovsrätt

Nytt lagförslag: Kameradrönare är inte övervakning

Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som gör det möjligt för privatpersoner och företag att filma med drönare utan att behöva söka tillstånd om kameraövervakning.

Nya enklare regler för att fotografera med drönare föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017. Enligt lagförslaget ska inte företag eller privatpersoner behöva söka tillstånd för kameraövervakning, när de vill filma med drönare.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i höstas gjorde det nästintill omöjligt för många att filma med drönare. I alla fall lagligt, eftersom det nu skulle krävas tillstånd för kameraövervakning från länsstyrelsen. Detta ansåg regeringen var ”onödigt betungande” och dessutom något som riskerar att ”försvåra samhällsnyttig användning”.

Därför har regeringen nu skickat ut ett nytt lagförslag på remiss, som föreslås börja gälla från den 1 augusti 2017. I förslaget undantas företag och privatpersoner från kravet om att söka tillstånd för kameraövervakning innan de använder en drönare. Detta skriver Dagens Juridik.

Måste informera personer på marken

– Med det här förslaget löser vi företagens problem men ser också till att enskilda får ett starkt skydd mot integritetskränkande övervakning, säger justitieminister Morgan Johansson om regeringens lagförslag.

Den personliga integriteten ska istället skyddas med regler som finns i personuppgiftslagen. Det innebär att den som filmar med drönare fortfarande måste vidta vissa åtgärder. Bland annat ska det framgå vem som äger drönaren och de personer som finns på marken måste informeras. Dessutom ska positionsljus användas om det är mörkt.