Prylnyhet

Paragraphica är "kameran" som tar din bild med hjälp av AI

Genom geolokalisering, tid och väder använder denna "AI-kamera" vad den vet om din plats för att skapa en bild av din omgivning.

Användningen av AI har visat sig både intressant, skrämmande, användbart och negativt. Diskussionen om AI har under de senaste månaderna kommit igång på riktigt, och Kamera Bild har även skrivit flera artiklar i ämnet:

AI är inte fotografi, men kan mycket väl användas inom flera områden för bilder och bildhantering eller som en del i skapandeprocessen.

Nu har konstnären Bjørn Karmann skapat en så kallad #context-to-image"-kamera som använder sig av AI för att helt enkelt visualiser hur bilden skulle kunna ha blivit om du tagit den med en kamera där du står. Genom att använda sig av geodata för var du befinner dig när du trycker på avtryckarknappen så skapas en text som beskriver omgivningen där du är.

Texten används sedan för att låta AI generera bilden, tillsammans med fler data som tid på dagen, adressen, väder och temperatur från data som finns tillgängliga öppet och från närheten där du befinner dig.

Med tre reglage på ovansidan kan du som användare ställa in aren för hur nära eller långt ifrån data ska hämtas, den andra ställer in brus, alltså hur bilden som skapas bearbetas, och den tredje för hur strikt prompten ska följas.

Denna fysiska input av "promptografering" ger sedan ett sammansatt resultat i text som beskriver bilden med dess parametrar och som slutligen skapar en AI-genererad bild.

Läs mer om projektet här.