Lag & Upphovsrätt

Plagiat eller inte – nu avgörs frågan i Högsta domstolen

Högsta domstolen anser att konstnären Markus Anderssons målning inte är ett plagiat av Jonas Lembergs foto. Foto: Jonas Lemberg / Målning: Markus Andersson
Till vänster fotografen Jonas Lemberg, till höger konstnären Markus Andersson. Mellan dem syns fotografiet och målningen som den rättsliga tvisten handlar om. Foto: Staffan Teste

När konstnären Markus Andersson målade ett porträtt av Christer Pettersson slutade det med en stämning. Orsaken: att konstnären hade använt ett av Jonas Lembergs fotografier som förlaga. Tvisten avgörs nu i Högsta domstolen.

Det har varit flera rättsliga turer kring konstnären Markus Anderssons verk ”Syndabockar” föreställande Christer Pettersson som länge var huvudmisstänkt för mordet på Olof Palme.

Målningen har skapats med ett fotografi som förlaga, av Jonas Lemberg. Han stämde konstnären och vann i tingsrätten, men förlorade sedan i Svea hovrätt. Då valde Jonas Lemberg att överklaga till Högsta domstolen eftersom det saknas prejudikat i frågan.I dag är det huvudförhandling i ärendet.

Till vänster fotografen Jonas Lemberg, till höger konstnären Markus Andersson. Mellan dem syns fotografiet och målningen som den rättsliga tvisten handlar om.

Målade på fri hand

Markus Andersson har tidigare sagt att han använt fotot som förlaga, men tycker ändå inte att det har handlat om ett plagiat eftersom han målade på fri hand. Hovrätten gav honom rätt och ansåg att ”Syndabockar” var ett självständigt konstnärligt verk.

Men jur. kand. Staffan Teste, som representerar fotografen, är av en annan åsikt:

– Med Svea hovrätts dom tillåts konstnärer att använda sig av fotografier hur som helst i sina konstverk utan att tillfråga upphovsmannen, fotografen. Hovrätten vrider klockan tillbaka till tiden då foto hade en egen lag, fotolagen och var underordnad konstnärernas verk. Domen strider helt emot införandet av fotografi i upphovsrättslagen 1994 då fotografi likställdes med alla andra upphovsrättsskyddade verk och fick ett skydd mot bearbetning, säger Staffan Teste.