Lag & Upphovsrätt

Regeringen satsar 80 miljoner på upphovsrätten

I regeringens budget finns ett löfte om att lägga 80 miljoner kronor på ett arbete för att skydda upphovsrättsskyddat material. Bland annat via informationskampanjer men också genom att se över möjligheten att införa brottsrubriceringen grovt upphovsrättsbrott.

Enligt svenska filmbranschen använder var tredje person i Sverige upphvosrättsskyddat material på ett sätt som inte är tillåtet. Det här ger stora ekonomiska konsekvenser för skaparna av materialet.

I första hand verkar satsningen rikta sig mot musik- och filmbranschen. Men en del av satsningen handlar om att sprida informationen om immaterialrätt till allmänheten och företag vilket även innefattar fotografi. Att fotografers bilder sprids och används på internet är ett problem för många fotografer.

Man ska även överväga att införa brottsrubriceringen grovt upphovsrättsbrott på straffskalan. Något som skulle kunna ge högre straff för organiserad spridning av upphovsrättsskyddat material.