Lag & Upphovsrätt

Sanna Sjöswärd förlorade i hovrätten: ”Jag är väldigt ledsen”

Sanna Sjöswärd menar att Raoul Wallenberg Academy har använt hennes bilder olovligt på Instagram och Facebook.

Fotograf Sanna Sjöswärd förlorade tvisten med Raoul Wallenberg Academy. Det står klart efter hovrättens dom. ”Domen ger upphov till många funderingar om journalisters och fotografers rättigheter”, säger Sanna Sjöswärd. Hon tvingas nu att betala en och en halv miljon i rättegångskostnader.

Ifjol förlorade fotograf Sanna Sjöswärd i tingsrätten. Hon överklagade och har nu även förlorat i hovrätten, när Patent- och marknadsöverdomstolen avgjort tvisten mellan henne och Raoul Wallenberg Academy.

– Jag är väldigt ledsen över domen. Den ger upphov till många funderingarom journalisters och fotografers rättigheter, säger Sanna Sjöswärd till Kamera Bild.

”Fading Stories – pass them on” heter projektet där Sanna Sjöswärd har fotograferat och intervjuat överlevanden från Förintelsen. Bilderna och berättelserna visades bland annat på Fotografiska i Stockholm 2019.

Insamlingsstiftelsen Raoul Wallenberg Academy (RWA) knöts till projektet, och det skrevs ett avtal mellan dem och Sanna Sjöswärd. Men efter ett tag blev de oense om hur avtalet skulle tolkas, och avtalet sades upp. Sanna Sjöswärd menar bland annat att RWA har använt hennes bilder olovligt på Instagram och Facebook samt i den app som var en del av utställningen. Det gick så långt att det i mars 2021 blev en rättslig prövning av fallet i Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt. De gick på RWA:s linje och Sanna Sjöswärd dömdes till att betala närmare en miljon kronor i rättegångskostnader.

”Utnyttjat otydligheter i kontraktet”

Sanna Sjöswärd överklagade och i mars 2022 tog hovrätten upp fallet. Nu har deras dom kommit, där de fastställer tingsrättens dom.

– RWA har till max utnyttjat otydligheter i kontraktet. Rättvisa har inte skipats, kommenterar Sanna Sjöswärd och säger vidare:

– Min värsta farhåga har besannats: vårt rättsväsende har stirrat sig blinda på vår hjälte Raoul Wallenbergs goda namn och ryktbarhet. Och inte sakfrågan: en upphovsmans lagliga rätt till skydd mot intrång, stöld och plagiat.

RWA menar att deras användning av Sanna Sjöswärds bilder är i linje med avtalet. Och de har tidigare kommenterat tvisten på följande sätt:

– Hela syftet med projektet är att nå ut till gymnasieungdomar. Och gymnasieungdomar är på sociala medier. Så det har varit väldigt naturligt för oss att använda de kanalerna, sa Michael Wernstedt på Raoul Wallenberg Academy till SVT ifjol.

Tvingad att betala 1,5 miljoner

Den förlorande parten kommer att behöva betala både rättegångskostnaderna från Patent-och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen. Det betyder att Sanna Sjöswärd ska betala 500 000 kronor i rättegångskostnader som avser RWA:s ombudsarvode i hovrätten, samt 975 250 i tingsrätten. Totalt en summa på närmare en och en halv miljon.

Hovrättens dom kan inte överklagas.